2 pamoka T

2. Skyrius:

Dokumento stiliai. Automatinės dokumento maketavimo priemonės.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

   - Apibrėžti stiliaus sąvoką.
   - Skirti simbolio ir pastraipos stilius ir nusakyti jų paskirtį.
   - Taikyti, modifikuoti esamą ir sukurti naują simbolio ir pastraipos stilių.
   - Nusakyti dokumento turinio paskirtį.
   - Paaiškinti, kaip automatiškai sudaromas dokumento turinys.
   - Automatiškai sudaryti dokumento turinį.
   - Apibrėžti dokumento dalykinės rodyklės sąvoką ir nusakyti jos paskirtį.
   - Žymėti į dalykinę rodyklę įtraukiamus žodžius (žodžių junginius).
   - Sukurti dokumento dalykinę rodyklę.
   - Apibrėžti nuorodos sąvoką ir nusakyti jos paskirtį.
   - Sukurti nuorodą į kitą to paties dokumento vietą.
   - Sukurti nuorodą į kitą failą, interneto išteklių.

Mokomoji medžiaga, nuorodos:

   - Vadovėlis „INFORMATIKA. Informacinės technologijos II dalis“ [16-24 puslapiai]

   - Stiliai, turinio sudarymas [ppt]

   - Praktinis darbas - „Knygos maketavimas“ [pdf]

   - Praktinis darbas - „Automatinės dokumento maketavimo priemonės“ [doc]

   - Atsiskaitomojo darbo pavyzdys [doc] [Planuojamas atsiskaitymas 2012-10-11]

   - Atsiskaitomasis darbas [doc]; Atliko darbo pavyzdys [pdf]

ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:42 AM
Ċ
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:43 AM
Comments