4 pamoka

4 tema:

Garsas ir kompiuteris. Kompiuterinė animacija.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

- Paaiškina garsinės informacijos kompiuteryje ypatumus.
- Žino, kad galima apdoroti garsus.
- Įrašo garsą., atkuria įrašytą garsą.
- Žino žmogaus balso atpažinimo galimybes.
- Supranta sąvokas: muzikinis fonas, muzikinis intarpas, garso kokybė.
 - Paaiškina pagrindinius kompiuterinės animacijos (arba videofilmų) principus ir ypatumus.
- Žino keletą animacijos bei videofilmų kūrimo kompiuterinių programų.
- Geba sukurti pateiktį su animacijos elementais, moka animacijos bylą įtraukti į tinklalapį.
- Geba sukurti paprastą animacijos pavyzdį naudodamasis kuria nors kompiuterine programa.

Mokomoji medžiaga, nuorodos:

  1) Darbo Nr.4 aprašas [pdf], pavyzdys Nr.1, pavyzdys Nr.2, pavyzdys Nr.3

  2) Gimp GAP priedas, Movie maker įdiegimas [Windows XP, rar],

  3) Movie Maker 2.0 [pradedančiajam, ppt], Movie Maker 2.0[ppt], Movie Maker video kūrimas [EN, Video nuoroda]

  4) Projekto scenarijus[pdf], projekto rengimo etapai[pdf], projekto paveikslėliai [rar],  video pavyzdžiai Nr.1, Nr.2

  5) Video darbas Nr.1 [pdf], Video darbas Nr.2 [pdf] 

Comments