2 pamoka

2 skyrius:

Hiperteksto struktūra. Tinklapių kūrimo pagrindai.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

   - Supranta pagrindinius hiperteteksto elementus (simbolis, pastraipa, antraštė, lentelė, saitas, hipersaitas ir t. t. ).
   - Žino hipertekstinės informacijos pranašumus ir trūkumus, naudojimo sritis.
   - Geba kurti paprasčiausius hipertekstinius dokumentus
   - Geba kurti bei peržiūrėti paprasčiausius tinklalapius.
   - Supranta informacijos publikavimo internete ypatumus.

Mokomoji medžiaga, nuorodos:

   1) HTML dokumentas, jo struktūra [nuoroda, html],

   2) HTML kalba (atnaujinta)[ppt]; HTML struktūra [video], išbandykite HTML kalbą [nuoroda].

ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 9:34 AM
ĉ
Jurga Jurgita,
Oct 17, 2012, 5:43 AM
ĉ
Jurga Jurgita,
Oct 17, 2012, 5:39 AM
Comments