1 pamoka

1 skyrius:

Hiperteksto ir multimedijos samprata. Teksto kompiuteryje samprata ir analizė.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

   - Supranta hipertekstinio dokumento išskirtinumą, paskirtį, pranašumus ir trūkumus.
   - Supranta multimedijos pagrindinius principus.
   - Skiria hiperteksto ir multimedijos bylų tipus.
   - Žino pagrindinius reikalavimus kompiuteriui bei programinei įrangai, kad būtų galima dirbti su hipertekstu ir multimedija.
   - Supranta hipertekstų kalbų principus.
   - Supranta tekstų įvairovę ir jų skirtingą paskirtį.
   - Paaiškina teksto maketavimo paskirtį.
   - Apibūdina vizualumo sąvoką.
   - Žino teksto skaitomumo ir vaizdumo sampratą.
   - Paaiškina teksto kompiuterio ekrane ypatumus (lakoniškumą, išdėstymo lankstumą, patrauklumą, reklamiškumą, dinamiškumą, tinkamą stilių ir pan.).
   - Supranta pateikiamo teksto kokybės, patikimumo bei autentiškumo sąvokas.

Mokomoji medžiaga, nuorodos:

   1) Tinklapių kūrimas [pdf], interneto tinklapiai ir jų dizainas [nuoroda];SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments