Informacinių technologijų tvarkaraštis

http://afprojektai.jimdo.com/mokymas/5-6/Draugiškas internetas:Sveikata: http://sodai.puslapiai.lt/knygos/5-6/zalia%20knyga/
http://www.jurijveresciaka.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=2
Informacinių technologijos pamokose mokau pagal ministro patvirtintas atnaujintas programas.
Adobe Photoshop c3
Galvosūkių mokykla
Tvarkaraštis:
   1d  2d  3d  4d  5d
 1

  
 2
 3  
 
 4
 5
 

 
 6
 7
 8
      


Analizuoti

Argumentuoti

Vertinti

Palyginti

Nurodyti/

Parodyti

Pateikti pavyzdžių

Prognozuoti

Apibūdinti

Aptarti

Pagaminti

Ištirti

Paaiškinti

Nustatyti

Iliustruoti

Pateisinti

Suplanuoti

Peržiūrėti

Apibendrinti

Atlikti

Padaryti išvadą

VERTINIMO TVARKA  

131. Pažymys „puikiai“ – 10.

            132. Mokinys gauna, jeigu:

            132.1. jo žinios įgūdžiai ir gebėjimai yra didesni negu reikalauja klasės dalykų programa ir standartai;

            132.2. geba savarankiškai ir kūrybingai vystyti savo gebėjimus, moka laisvai naudotis savo žiniomis sprendžiant klasės kurso teorines ir praktines problemas;

            132.3.  siūlo nestandartinius problemų sprendimo būdus.

            133. Pažymys „labai gerai“ – 9.

            134. Mokinys gauna, jeigu:

            134.1. jo žinios ir gebėjimai atitinka visus šios klasės dalykų programų ir standartų reikalavimus,

            134.2.  moka naudotis savo žiniomis sprendžiant įvairaus pobūdžio teorines ir praktines klasės dalyko programos problemas.

            135. Pažymys „gerai“ – 8-7.

            136. Mokinys gauna, jeigu:

            136.1. jo žinios, gebėjimai bei įgūdžiai ne visiškai atitinka visus šios klasės dalykų programų standartus ir reikalavimus, bet moka naudotis savo žiniomis sprendžiant įvairaus pobūdžio teorines ir praktines problemas šios klasės dalyko programas;

            136.2.  jo gebėjimai viršija pagrindinius klasės programos reikalavimus.

            137. Pažymys „patenkinamai“ –6-5.

            138. Mokinys gauna, jeigu:

            138.1. jo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neviršija bazinių reikalavimų duotos klasės programos kurso;

            138.2. mokinys geba spręsti paprastus, tipinius teorinius ir praktinius uždavinius.

            139. Pažymys „silpnai“ – 4.

            140. Mokinys gauna, jeigu:

            140.1. jo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka minimaliausius reikalavimus duotos klasės programos kurso;

            140.2. mokinys mokytojui padedant geba spręsti paprastus, tipinius teorinius ir praktinius uždavinius.

            141. Pažymys „nepatenkinamai“ – 3-2.

            142. Mokinys gauna, jeigu:

            142.1. jo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neatitinka bazinių duotos klasės programos kurso reikalavimų;

            142.2. mokinys net mokytojui padedant nesugeba spręsti paprastų, tipinių teorinių ir praktinių uždavinių.


Subpages (1): nuorodos