C++ vyr.‎ > ‎

Procedūros

11. Procedūros ir funkcijos sąvokos bei paskirtis. (terminas)

11.1 užduotis. Rasti procedūros pavyzdį internete. Įsikėlus į FPS aplinką, apibūdinti kiekvienos eilutės paskirtį komentarų pagalba. (1 balas už FPS)

11.2 užduotis. Rasti funkcijos pavyzdį internete. Įsikėlus į FPS ar DEV-C++ aplinką, apibūdinti kiekvienos eilutės paskirtį komentarų pagalba. (1 balas už FPS, 2 balai už C++)


 

12. Uždavinio dalių užrašymas procedūromis FPS aplinkoje arba funkcijomis DEV-C++ aplinkoje.( terminas)

12.1 Perdarykite 10.3 užduotį taip, kad tikrinimas ar skaičius polindrominis vyktų procedūroje (FPS) arba funkcijoje (C++). (1 balas prie 13 pamokos)

12.2 Parašykite programą kuri skaitytų skaičius iš failo ir išrinktų didžiausią. Pirmas skaičius faile nurodo kiek bus duomenų. Panaudokite procedūrą (FPS) arba funkciją (C++) (2 balai prie 13 pamokos)13. Uždavinio dalių užrašymas procedūromis FPS aplinkoje arba funkcijomis DEV-C++ aplinkoje.( terminas )

13.1 Parašykite programą, kuri randa skaičiaus faktorialą procedūroje (FPS) arba funkcijoje (C++). (2 balai)

13.2 Parašykite programą su procedūra (FPS) arba funkcija (C++), kuri randa skaičiaus skaitmenų sumą. (2 balai)

13.3 Parašykite programą, kuri įvedus įvykio metus, paskaičiuotų kiek praėjo dienų iki 2012 metų. (2 balai + 1 balas už kultūrą) Patarimas: kai kurie metai yra keliamieji, nepamirškite šito. Naudokite procedūras (FPS) ir funkcijas (C++).14. Uždavinio dalių užrašymas procedūromis FPS aplinkoje arba funkcijomis DEV-C++ aplinkoje. ( terminas)

14.1 užduotis. Duota skaičių seka 1, 2, 3, ... , n. Rasti jos narių sumą procedūros (FPS) arba funkcijos (C++) pagalba. (2 balai)

14.2 užduotis. Duota skaičių seka 4, 5, 6, ... , (n+1). Rasti jos narių sumą procedūros (FPS) arba funkcijos (C++) pagalba. (2 balai)

14.3 užduotis. Duota skaičių seka 2, 4, 6, ... , n. Rasti jos narių sumą procedūros (FPS) arba funkcijos (C++) pagalba. (2 balai)15. Uždavinio dalių užrašymas procedūromis FPS aplinkoje arba funkcijomis DEV-C++ aplinkoje. ( terminas)

FPS

15.1 užduotis. Iš programavimo pradmenų persirašyti 60 psl. 4.1 pratimą ir atlikti kontrolines užduotis 62 psl.: 1 ir 2. (2 balai)

15.2 užduotis. Aprašyti 4.1 pratimo kiekvieną eilutę. (1 balas + 1 balas už kultūrą)

C++

15.1 užduotis. Persirašyti šią programą ir išbandyti skirtingus simbolius. (1 balas)

15.2 užduotis. Aprašyti kiekvieną programos eilutę. (2 balai + 1 balas už kultūrą)


 


Comments