C++ vyr.‎ > ‎

Masyvai

27-28. Veiksmų atlikimas su masyvo elementais (reikšmių įterpimas į masyvą).

Pamokos uždavinys: atlikti uždavinį su reikšmių įterpimu į masyvą ir vieną papildomą uždavinį.

Uždavinio medžiaga.


 

26-27.Veiksmų atlikimas su masyvo elementais (masyvo elementų paieška ir šalinimas).

Pamokos uždavinys: aptarsite su mokytoju uždavinį „Batai“ ir atliksite „Batų“ bei bent 1 papildomą uždavinį.:

Uždavinio medžiaga.


 

24-25. Veiksmų atlikimas su masyvo elementais (dižiausiai ir mažiausia reikšmė).

Pamokos uždavinys: aptarsite su mokytoju uždavinį „Ligonis“, susipažinsite su duomenų įrašymu į failą papildomai ir atliksite šiuos veiksmus;

  a) sukursite programą ir pradinį duomenų failą; patikrinsite

  b) papildysite programą procedūra Skaityti; patikrinsite

  c) papildysite programą procedūra Aukščiausia; patikrinsite

  c) papildysite programą procedūra Aukšta. patikrinsite

 Išspręsite bent vieną iš papildomų uždavinių.

Uždavinio medžiaga atsisiųsti.22-23. Veiksmų atlikimas su masyvo elementais.

Pamokos uždavinys: aptarsite su mokytoju uždavinį „Arbūzai“ ir atliksite šiuos veiksmus:

  a) surašysite veiksmus, kuriuos atliksite spręsdami šį uždavinį ir parodysite mokytojui;

  b) sukursite pradinę programą ir duomenų failą;

  c) papildysite programą Skaitymo procedūra;

  d) papildysite programą Rašymo procedūra;

  e) papildysite programą Vidutinės reikšmės radimo procedūra;

  f) papildysite programą Artimiausios reikšmės nustatymo procedūra.

Uždavinys aprašytas praeitoje pamokoje. Mokiniai, kurie pradėjo sunkesnius uždaviniuos, pabaigs juos.


 

21. Veiksmų atlikimas su masyvo elementais.

Teorija.

Pamokos uždavinys: su mokytoju aptarsite uždavinį „Gėlės“. Naudodamiesi pateikta medžiaga ir mokytojo pagalba:

  a) sukursite programą ir pradinį duomenų failą;

  b) papildysite programą procedūra Skaityti;

  c) papildysite programą procedūra Rašyti;

  d) papildysite programą procedūra Didziausia, kuri randa didžiausią masyvo narį.

Pilnai atlikta programa pridės vieną balą prie būsimo savarankiško praktinio darbo (nespėję klasėje, gali užbaigti darbą namie).

Uždavinio medžiaga, atsisiųsti.

Mokiniai jau gerai susipažinę su masyvu atliks bent 1 sunkesnę užduotį (atsisiųsti_1atsisiųsti_2) ir darbo rezultatus įrašyti tinkle.


 

20. Reikšių suteikimas masyvo elementams.

Pamokos uždavinys: tęsite praeitos pamokos uždavinį „Krituliai“, naudodamiesi praeitos pamokos medžiaga papildysite programą 2 funkcijomis: Kritulių kiekio ir Dienų kiekio skaičiavimu. Programos gale papildomai paskaičiuosite kiek vidutiniškai lijo per lietingas dienas. Aptarsite darbo rezultatus su mokytoju. Mokiniai pilnai sukūrę programą gaus 1 balą prie būsimo savarankiško praktinio darbo.

Uždavinio medžiaga, atsisiųsti.

Mokiniai jau gerai susipažinę su masyvu atliks bent 1 sunkesnę užduotį (atsisiųsti) ir darbo rezultatus įrašyti tinkle.


 

19. Skaičių ir simbolių masyvo duomenų tipai.

Pamokos uždavinys: trumpai pakartosite praeitos pamokos temą, su mokytoju aptarsite „Kritulių“ uždavinį, naudodamiesi žemiau pateikta medžiaga ir mokytojo pagalba pradėsite kurti programą „Krituliai“. Atliksite ne mažiau kaip 3 programos kūrimo dalis: programos ir duomenų sukūrimas, duomenų skaitymas ir spausdinimas.

Uždavinio medžiaga, atsisiųsti.

Mokiniai jau gerai susipažinę su masyvu atliks bent 1 sunkesnę užduotį (atsisiųsti) ir darbo rezultatus įrašyti tinkle.


 

18. Masyvo sąvoka. Masyvo elemento indeksas ir reikšmė.

Pamokos uždavinys: naudodamiesi mokytojo aiškinimu ir pateikta medžiaga, susipažinsite su masyvu ir jo elementais. Mokytojo pagalba sukursite programas, kurios funkcijose arba procedūrose atliks tokius veiksmus:

a) skaitys duomenis iš failo ir įtrauks juos į masyvą;

b) išspaudins masyvo elementų reikšmes ekrane.

Mokiniai, pirmieji atlikę užduotis, padės bendraklasiams.

Teorija C++, FPS.


 

Comments