C++ vyr.‎ > ‎

Funkcijos

16-17. Uždavinio dalių užrašymas funkcijomis FPS ir DEV-C++ aplinkoje. (terminas)

16-17.1 užduotis. Duomenų failo pirmojoje eilutėje nurodomas prekių skaičius n, o likusiose – informacija apie prekes: kiekis ir vieneto kaina. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų ir išspausdintų ekrane, kiek reikia mokėti už kiekvieną prekių grupę ir už visas prekes. (4 balai)

16-17.2 užduotis. Duomenų faile pirmoje eilutėje įrašyta dienų kiekis n. Antroje eilutėje - temperatūros laipsniais. Parašyti programą, kuri rezultatų faile atspausdintų: 1. vidutinę dienos temperatūrą, mažiausią, didžiausią temperatūrą ir kokiomis dienomis jos buvo; 2. kiek yra dienų, kurių temperatūra buvo didesnė už vidutinę; 3. kiek buvo dienų, kurių temperatūra žemesnė už 0. (6 balai)


 

Comments