6 Standartinių figūrų braižymas. /Informacijos rūšys. Veiksmai su informacija.

Pamokos tikslas:3.4. Naudotis papildomomis tekstų rengyklės galimybėmis1.5. Apibūdinti informacijos procesus, paaiškinti informacijos kodavimą kompiuteryje.
Pamokos uždavinys: Padėti išmokti naudojantis tinkleliu susipažinti su autofigūrų galerija, gebėti braižyti standartines figūras, jas formatuoti, grupuoti. 
Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų aspektams įtvirtinti, ir organizuoja mokinių projektių darbų pristatymus.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Paprasčiausių figūrų braižymas naudojantis piešimo tinkleliu (vadovėlio 15 tema).

15

Išaiškina, kaip nustatyti piešimo tinklelį ir braižyti paprasčiausias figūras (atkarpą). Išaiškina, kaip formatuoti nubraižytą figūrą.

Parengia rašyklę braižymui (pasirenka tinklelį). Braižo atkarpą, ją formatuoja.

Figūrų formatavimas. Figūrų grupavimas

15

Supažindina su autofigūrų galerija. Paaiškina, kaip grupuojamos figūros (remiasi vadovėlio pavyzdžiu).

Susipažįsta su įvairiomis autofigūromis, braižo įvairias figūras, jas grupuoja.

Projektų pristatymas. Nagrinėjamas pirmojo skyriaus 2 tema Informacijos rūšys. Veiksmai su informacija.

10

Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų aspektams įtvirtinti, ir organizuoja mokinių projektų pristatymus šiomis temomis:

Informacija. Informacijos rūšys. Grafinė, garsinė, vaizdinė.

Informacijos rūšys. Tekstinė, skaitinė. Informaciniai procesai.

Stebi draugų pristatymus. Galvoja, kaip atsakyti į klausimus.

Vyksta bendras pokalbis pristatymų temomis.

Pamokos apibendrinimas

5

Apibendrina projektus. Darbai vertinami pažymiu.

Primena, kad kitą pamoką bus pristatomi projektai šiomis temomis:

Dvejetainis kodas.

Teksto kodavimas.

Grafinės informacijos kodavimas.

Garso kodavimas.

 

Namų darbai

 

 

Parengti lentelę Trikampiai (vadovėlio I dalies 15 temos  užduotis nr. 6) ir nubraižyti skirtingas geometrines figūras (vadovėlio I dalies 15 temos  užduotis nr. 7).


Pristatyme Informacija. Informacijos rūšys. Grafinė, garsinė, vaizdinė. turi būti paaiškinimas sąvokų: informacija, žinios, duomenys. Iliustracijos, vaizduojančios grafinės, garsinės, vaizdinės informacijos rūšių pavyzdžius. Iliustracijos pateikiamos su trumpais, aiškiais komentarais. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Informacijos rūšys. Tekstinė, skaitinė. Informaciniai procesai turi būti paaiškinimas informacinių procesų sąvokų: rinkimas, saugojimas, apdorojimas, perdavimas. Iliustracijos, vaizduojančios informacijos procesų sąryšį ir procesų priemones. Keli paveikslėliai, iliustruojantys įvairius informacijos kodavimo būdus (pvz.: gamtos mokslai, matematika, kelio ženklai). Paaiškinimas kodavimo, kodo, šifro sąvokų. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Informacijos rūšys. Tekstinė, skaitinė. Informaciniai procesai turi būti paaiškinimas informacinių procesų sąvokų: rinkimas, saugojimas, apdorojimas, perdavimas. Iliustracijos, vaizduojančios informacijos procesų sąryšį ir procesų priemones. Keli paveikslėliai, iliustruojantys įvairius informacijos kodavimo būdus (pvz.: gamtos mokslai, matematika, kelio ženklai). Paaiškinimas kodavimo, kodo, šifro sąvokų. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

http://www.infveikla.puslapiai.lt/darbai/testai/testas_01.htm

Testas įsivertinimui!

ĉ
Jurga Jurgita,
Sep 22, 2014, 10:31 AM
Comments