9 Formulės / Informacijos kiekio nustatymas.

Pamokos tiklas: 3.4. Naudotis papildomomis tekstų rengyklės galimybėmis. 1.2. Tvarkingai ir atsakingai dirbti kompiuteriu ir taisyklingai naudotis jo įtaisais.
Pamokos uždavinys: Išaiškinti ir praktiškai pademonstruoti, kaip įterpti formules į tekstą, kaip jas redaguoti ir formatuoti. Priminti informacijos matavimo vienetus, mokyti nustatyti informacijos kiekį įvairiuose šaltiniuose ir įvertinti laikmenų talpą.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Susipažinimas su formulių rengykle. Praktinė veikla.

20 min.

Naudodamas vadovėlio medžiagą paaiškina, kada naudojama formulių rengyklė, kaip ją paleisti ir naudotis.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą.

Mokytojui aiškinant kartu bando tai atlikti kompiuteriu.

Atlieka vadovėlio 17 temos 5 užduotį  („Naudingos matematikos formulės“) ir mokytojo išspausdintas iš failo Formules.doc užduotis.

Projektų pristatymai.

Nagrinėjamas pirmojo skyriaus 5 tema Informacijos kiekio matavimas. Laikmenos

20 min.

Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų aspektams įtvirtinti, ir organizuoja mokinių projektų pristatymus šiomis temomis:

Informacijos kiekio matavimo vienetai kompiuteryje. Kompiuterinės informacijos saugyklos.

Laikmenų rūšys ir talpa. Standieji diskai.

Laikmenų rūšys ir talpa. Magnetinis optinis diskas. CD ir skaitmeninis vaizdo diskas.

Laikmenų rūšys ir talpa. Atmintukas. Atminties kortelės.

Stebi draugų pristatymus. Galvoja, kaip atsakyti į klausimus.

Vyksta bendras pokalbis pristatymų temomis.

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina projektus. Darbai vertinami pažymiu.

 

Namų darbai

 

 

Vadovėlio 17 temos 3 užduotis (lentelė „Geometrinės figūros“).

Rengti projektinius darbus.

Pristatyme Informacijos kiekio matavimo vienetai kompiuteryje. Kompiuterinės informacijos saugyklos turi būti paaiškinamos sąvokos: bitas, baitas, KB, MB, GB; atmintinė. Vaizdžiai (naudojant  paveikslėlį) paaiškinta, kaip tarpusavyje siejasi informacijos matavimo vienetai. Paaiškinta priešdėlių skirtumai, palyginti su SI sistemoje naudojamais priešdėliais. Pateikiamas paveikslėlis su atmintinių pavyzdžiais. Paveikslėlis trumpai komentuojamas. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Laikmenų rūšys ir talpa. Standieji diskai. Turi būti paaiškinta kompiuterinės laikmenos sąvoka, vaizdžiai paaiškinta sandara kietojo disko, esančio staliniuose ir nešiojamuose kompiuteriuose. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Laikmenų rūšys ir talpa. Magnetinis optinis diskas. CD ir skaitmeninis vaizdo diskas turi būti paaiškinamos sąvokos: magnetinis optinis diskas, kompaktinis diskas, skaitmeninis vaizdo diskas. Naudojant paveikslėlį paaiškinta kompaktinio disko sandara. Paaiškinta, kuo skiriasi vienkartinio rašymo disko sandara nuo daugkartinio. Paminėtos diskų talpos. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Laikmenų rūšys ir talpa. Atmintukas. Atminties kortelės turi būti paaiškinamos sąvokos: atmintukas, atminties kortelės. Naudojant paveikslėlius parodyta, kokių formų gali būti atmintukai, kaip atrodo atminties kortelė. Paminėtos atmintukų ir atminties kortelių talpos. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Comments