9-12 Refleksija

Pamokos tiklas: Etape įgytų gebėjimų tobulinimas.
Pamokos uždavinys: Praktiškai ištaisyti klaidas atliekant užduotis, įsidėmėti svarbiausius teisingus momentus.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Diagnostinės užduoties analizė

20 min.

Apibendrinama diagnostinė užduotis. Mokiniai supažindinami su jų darbų vertinimu.

Išaiškinamos klaidos, ieškoma jų priežasčių.

Nagrinėja savo užduotis, kurios pateikiamos išspausdintos.

Praktinė veikla. Diagnostinės užduoties klaidų taisymas.

20 min.

Atsakoma į klausimus. Organizuoja darbą, konsultuoja, padeda, stebi mokinius.

Klausia mokytojo, kas buvo neaišku diagnostinės užduoties metu. Atlieka praktines užduotis, kurios leidžia ištaisyti padarytas klaidas ir susiformuoti teisingus įgūdžius.

 

5 min.

Apibendrina viso etapo veiklą.

Siūlo pabaigoje mokslo metų (ar kitu laiku) organizuoti popietę „Mokslo dienos“.

Prašo pateikti vaizdo filmus 2 trimestro temomis.

Primena, kad kitą pamoką bus pristatomi projektai šiomis temomis:

Kompiuterio architektūra

Procesorius

Vidinė atmintinė

Magistralės. Lizdai

 

Namų darbas

 

 

Dar kartą apmąstyti svarbiausius etapo žinių bei supratimo ir įgytų gebėjimų momentus.


Pastaba.

Mokytojas klaidų analizę ir pažymį paskelbia internete (manodienynas.lt) arba mokytojos tinkle. 


Comments