9-11 Rašyklė diagnostinė užduotis

Pamokos tiklas: Atliks diagnostinę užduotį.
Pamokos uždavinys: Organizuoti užduoties atlikimą; užtikrinti, kad mokiniai savarankiškai atliktų užduotį, mokinys galės surinkti maksimalią sumą 22 balų.

Atlikta užduotis turi būti panaši į pateiktą pavyzdį. Prie užduočių nurodytų įvertinimų taškais darbe rašyti nereikia.

Šrifto dydis nėra svarbu. Svarbu: pastraipų lygiuotė, taisyklingos kabutės, taisyklingai renkamas tekstas, šrifto stilius.

Naudokite teksto laužymą į puslapius, numeravimą, išnašas, automatinių figūrų grupavimą; naudokitės formulių rašykle.

Užduotis atlikite iš eilės.

Nepamirškite darbo įrašyti į failą, pavadintą jūsų vardu ir pavarde.

Vertinimas:

Pastraipų lygiuotė

Kabutės, brūkšniai

I-os eilutės įtrauka

Nėra gramatinių klaidų (yra tik atsitiktinės)

Išnašos

Teisingi tarpai, kablelio, taško vieta

1

1

1

1

3

1


Tvarkingas išdėstymas

Figūros vienodo dydžio

Elipsės nuspalvintos

Grupavimas

Teisingi skaitmenys ir jų stilius

Išnaša

1

1

1

1

1

1


Išbaigta užduotis

Tvarkingas išdėstymas

Lentelės panaudo-jimas

Lentelės

fonas

Visos figūros tinkamo dydžio

Figūrų išdėstymas lentelėje

Grupa­vimas

Išnaša

1

1

1

1

1

1

1

1


Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Diagnostinė užduotis

45 min.

Organizuoja diagnostinės užduoties vykdymą.

Užduotis pateikiama popieriuje.

Nurodo, kur mokiniai turi įrašyti darbus, primena, kad nuolatos (kas kelios minutės) nepamirštų įrašyti darbų.

Savarankiškai atlieka diagnostinę užduotį

Namų darbas

 

Pamąstyti, kas buvo neaišku diagnostinėje užduotyje, suformuluoti klausimus ir juos užsirašyti.

Pabaigti rengti projektinius darbus

Comments