9-10 Rašyklės kartojimo pamoka

Pamokos tikslas – pasirengti kontroliniam darbui.

Pamokos uždavinys: Pasirengti diagnostinei užduočiai ir atlikti mokytojo parinktą užduotį, surinkti maksimalią sumą 15 balų.

Užduotį patartina atlikti savarankiškai. Ją galima atlikti klasėje, galima ir namuose.

Atlikta užduotis turi būti panaši į pavyzdį.

Šrifto dydis nėra svarbu. Svarbu: pastraipų lygiuotė, taisyklingos kabutės, taisyklingai renkamas tekstas, šrifto stilius.

Naudokite laužymą į puslapius, numeravimą, išnašas, automatinių figūrų grupavimą; naudokitės formulių rašykle.

 Nepamirškite darbą įrašyti į failą, mokytojos tinkle, kurį pavadinkite savo vardu ir pavarde.

Teksto įvedimas

Pastraipų lygiuotė

Kabutės, brūkšniai

Šrifto stilius

Nėra gramatinių klaidų

Nėra nereikalingų tarpų prieš ar / ir po skyrybos ženklų

1

1

1

1

1


Standartinės figūros

Tvarkingas išdėstymas

Skrituliai vienodo dydžio

Skrituliai nuspalvinti

Grupavimas

Teisingi skaitmenys ir jų stilius

1

1

1

1

1


Standartinės figūros

Tvarkingas išdėstymas

Kubai vienodo dydžio

Kubai nuspalvinti

Grupavimas

Teisingas skaičių formatas

1

1

1

1

1


Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Įžanga

3 min.

Aptaria namų darbą ir pasako pamokos uždavinius.

Susikaupia darbui pamokoje.

Pasirengimas diagnostinei užduočiai. Vertinimo aptarimas.

17 min.

Primena pagrindines su rašykle susijusias žinias ir gebėjimus, kuriuos mokiniai išmoko šio etapo metu.

Kartu su mokiniais nagrinėja failą Savarankiskas_vertinimas.doc.

(Faile nėra formulių, nes jos tik ką buvo nagrinėtos. Mokytojas gali į failą jas įkelti.)

Supažindina su vertinimo kriterijais.

Peržvelgia failą Savarankiskas_Wordas.doc

(Savarankiskas_uzduoties_formulavimas.doc).

Nagrinėja su mokytoju failą Savarankiskas_vertinimas.doc.

Pasirengimas diagnostinei užduočiai. Praktinė veikla.

20 min.

Mokytojas aptaria kai kurias projekto Mokslo dienos užduotis. Klausinėja mokinių, kaip gudriau atlikti užduotis, kurios atrodo sunkios, tačiau jose daug pasikartojančių elementų.

Mokytojas primena, kad plytos proporcijos (22 užduotis) nesvarbu.

Mokiniai atsakinėja į klausimus.

Atlieka vadovėlio 113 psl. 20 užduotį („Mitybos tinklas“) ir 22 užduotį („Plytos svorio jėga“).

Apibendrinimas

5 min.

Rekomenduoja namuose pabandyti patiems atlikti failo Savarankiskas_Wordas.doc užduotis.

Paskiria trumpos (jei mokiniams reikalinga) konsultacijos laiką.

Kopijuoja užduotį Savarankiskas_Wordas.doc (PDF formatu) arba pasiima popierines kopijas.

Namų darbas

 

Pakartoti antrąjį skyrių Rašyklė.

Rengti projektinius darbus.

Comments