8 Standartinių figūrų braižymas / Skaičiavimo sistemos

Pamokos tikslas: 3.4. Naudotis papildomomis tekstų rengyklės galimybėmis. 1.5. Apibūdinti informacijos procesus, paaiškinti informacijos kodavimą kompiuteryje.
Pamokos uždavinys: Mokinys gebės pasinaudoti laisvos formos figūros piešimo priemone ir atlikti  16 temos 5, 8 ir 9 užduotis, tokiu būdu pakartos autofigūrų piešimo, sugrupuotų figūrų formatavimo įgūdžius.Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų aspektams įtvirtinti, ir organizuoja mokinių projektų pristatymus šiomis temomis. 

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Laisvos formos figūros braižymas.

20 min.

Aiškina, kaip braižoma ir tvarkoma laisvos formos figūra.

Organizuoja 16 temos 5, 8 ir 9 užduočių (psl. 101–102) praktinį atlikimą.

Atlieka vadovėlio 16 temos 5 užduotį (žodžio „CITATOS piešimas rašyklės priemonėmis), 8 ir 9 užduotis (Cheminio ryšio tipų schemos).

Projektų pristatymas.

Nagrinėjamas pirmojo skyriaus 4 tema Skaičiavimo sistemos.

20 min.

Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų aspektams įtvirtinti, ir organizuoja mokinių projektų pristatymus šiomis temomis:

Dešimtainė skaičiavimo sistema.

Skaičių vertimas iš dešimtainės į dvejetainę ir atvirkščiai.

Dvejetainių skaičių sudėtis.

Stebi draugų pristatymus. Galvoja, kaip atsakyti į klausimus.

Vyksta bendras pokalbis pristatymų temomis.

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina projektus. Darbai vertinami pažymiu. Primena, kad kitą pamoką bus pristatomi projektai šiomis temomis:

Informacijos kiekio matavimo vienetai kompiuteryje. Kompiuterinės informacijos saugyklos.

Laikmenų rūšys ir talpa. Standieji diskai.

Laikmenų rūšys ir talpa. Magnetinis optinis diskas. CD ir skaitmeninis vaizdo diskas.

Laikmenų rūšys ir talpa. Atmintukas. Atminties kortelės.

 

Namų darbai

 

 

Vadovėlio 16 temos 12 užduotis

(baigiamasis Citatų darbelis)


Pristatyme Dešimtainė skaičiavimo sistema. Skaičių vertimas iš dešimtainės į dvejetainę ir atvirkščiai. turi būti paaiškinimos sąvokos: pozicinė skaičiavimo sistema, dešimtainė, dvejetainė skaičiavimo sistema. Vaizdžiai (naudojant lentelę ar paveikslėlį) paaiškinta taisyklės kaip verčiamas dešimtainis skaičius dvejetainiu ir atvirkščiai. Trumpai pristatyta šešioliktainė (pasinaudoti kodų lentelėmis) ir užsiminta apie kitas skaičiavimo sistemas. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Dvejetainių skaičių sudėtis grafiškai demonstruojama ir aiškinama, kaip sudedami dvejetainiai skaičiai. Galima naudoti užduotis 1, 4, 5.


Comments