7 Standartinių figūrų braižymas / Informacija kompiuteryje

Pamokos tema: 
Gebėjimai:
3.4. Naudotis papildomomis tekstų rengyklės galimybėmis.
1.5. Apibūdinti informacijos procesus, paaiškinti informacijos kodavimą kompiuteryje.

Pamokos uždavinys: mokiniai susipažins su standartinių figūrų braižymu, savarankiškai nubraižys pavyzdinę elektros schemą, atliks 4 ir 5* pratimus, gebės naudoti standartinių figūrų braižymo priemonės, braižyti nesudėtingus brėžinius. 

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Spalvinimo efektai.

Tekstas piešinyje

20

Supažindina su spalvinimo efektais. Paaiškina, kaip rašyti tekstą piešinyje. Supažindina su teksto langeliais.

Atlieka vadovėlio 16 temos 1 ir 2 užduotis.

(„Pagaliukai“, „Balionėliai“, psl. 100)

Projektų pristatymas.

Nagrinėjama pirmojo skyriaus 3 tema Informacijos kodavimas  kompiuteryje.

20

Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų aspektams įtvirtinti, ir organizuoja mokinių projektų pristatymus šiomis temomis:

Dvejetainis kodas.

Teksto kodavimas.

Grafinės informacijos kodavimas.

Garso kodavimas.

Stebi draugų pristatymus. Galvoja, kaip atsakyti į klausimus.

Vyksta bendras pokalbis pristatymų temomis.

Pamokos apibendrinimas.

5

Apibendrina projektus. Darbai vertinami pažymiu.

Padalina projektų temas 2 trimestrui; nurodo, kada reikia pristatyti atliktus filmus (darbui atlikti skiriama apie mėnesį).

Primena, kad kitą pamoką bus pristatomi projektai šiomis temomis:

Dešimtainė skaičiavimo sistema.

Skaičių vertimas iš dešimtainės į dvejetainę ir atvirkščiai.

Dvejetainių skaičių sudėtis.

 

Namų darbai

 

 

Failo Autofiguros.doc užduotys išspausdinamos ir paskirstomos mokiniams. (Failas yra aplanke Autofiguros.)

Atlieka mokytojo paskirtą užduotį


Pristatyme Dvejetainis kodas turi būti paaiškinimas sąvokų: dvejetainis kodas, bitas. Iliustracija, vaizduojanti informacijos kodavimą ir dekodavimą kompiuteriu. Pateikiama lentelė, rodanti sąryšį tarp bitų ir galimų koduoti skirtingų reikšmių. Iliustracija pateikiama su trumpais, aiškiais komentarais. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Teksto kodavimas turi būti paaiškinimas sąvokų: koduotė ASCII, ISO 8859-13, DOS-775, Windows-1257, Unikodas. Iliustracijos, vaizduojančios kodų lenteles (pasinaudoti vadovėlio priedais). Iliustracijos pateikiamos su trumpais, aiškiais komentarais. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Grafinės informacijos kodavimas turi būti paaiškinimas sąvokų: pikselis, taškinė ir vektorinė grafika, spalvų modelis RŽM.. Aštuonių spalvų lentelė. Paaiškinti monitoriaus skiriamosios gebos įtaką taškinio paveikslo kokybei; palyginti taškinės ir vektorinės grafikos failus. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Garso kodavimas turi būti paaiškinimos sąvokos: signalo skiatmeninimas, išrankos dažnis, kvantavimo lygis. Iliustracijos vaizduojančios garso bangų kodavimą kompiuterio atmintinėje, garso skaitmeninimą. Iliustracijos pateikiamos su trumpais, aiškiais komentarais. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Comments