4-5 Tekstinio dokumento suskirstymas puslapiais.

Pamokos tiklas 3.2. Rengti kelių puslapių tekstinį dokumentą kompiuteriu, naudotis tekstų rengyklės teksto automatinio tvarkymo priemonėmis. 3.5. Spausdinti parengtą dokumentą, jo dalį.

Pamokos uždavinys 1: Mokinys, naudodamas vadovėlio medžiaga (psl. 83-87), gebės atsidaryti ankščiau parengtą citatos.doc tekstinį dokumentą, gebės tekstą skirstyti puslapiais, numeruoti puslapius ir parinkti dokumento spausdinimo rėžimą, kurti numeruotas išnašas, demonstruodamas mokytojui vaizduoklyje.
Pamokos uždavinys 2: Mokinys, klausydamas mokytojo pristatymoi ir naudodamas mokytojo pateiktais pavyzdžiai, gebės sukurti tekstinį dokumentą vardu VPavarde_menesiai_visi.doc tinkle, kuriame  gebės tekstą skirstyti puslapiais, numeruoti puslapius, susipažins su pulspinėmis antrastėmis, įterpti paveikslėlius ir juos išdėstyti tekste, kurti išnašą, parinkti dokumento spausdinimo rėžimą, gebės pademonstruoti mokytojui vaizduoklyje. 


Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Išsiaiškinti, kaip dokumentas skirstomas puslapiais.

10 min.

Mokytojas aiškina ir praktiškai rodo multimedijos projektoriumi, kaip vadovėlio skyrelio Teksto laužymas pradinį dokumentą suskaidyti puslapiais.

Mokiniai atlieka tinkamus veiksmus kompiuteriu

Numeruojami puslapiai

10 min.

Mokytojas aiškina ir praktiškai parodo, kaip numeruoti dokumento puslapius. Mokytojas paaiškina, kaip įterpti puslapines antraštes, numerius, kaip formatuoti puslapines antraštes, numerius ir kaip juos panaikinti.

Mokiniai atlieka tinkamus veiksmus kompiuteriu

 Numeruotos išnašos sukūrimas puslapio apačioje  10 min.  Mokytojas aiškina ir praktiškai rodo multimedijos projektoriumi, kaip vadovėlio skyrelio Išnaša dokumente įterpti numeruotą išnašą (psl. 89).  Mokiniai atlieka tinkamus veiksmus kompiuteriu

Įtvirtinimas

 

15 min.

Trumpai paaiškina ir organizuoja užduoties Menesiai_visi.doc atlikimą.

Savarankiškai atlieka užduotį Menesiai.doc.

 Saugojimas tinkle   10 min. Paskelbia mokytojas, jog pradėtus darbus reikia pagaigti, nes pratęsime kitoje pamokoje. Saugojimas tinkle.
  Antra pamoka:   
Įtvirtinimas    10 min.  Trumpai paaiškina ir organizuoja užduoties Menesiai_visi.doc atlikimą.  Savarankiškai atlieka užduotį Menesiai.doc.
  Vertinimas    10 min. Darbo baigimas. Demonstruoja mokytojui.

Spausdinimas

10 min.

Mokytojas išaiškina mokiniams, kad vienu metu galima spausdinti kelias dokumento kopijas, du puslapius viename puslapyje, parinkti skirtingų dydžių puslapius, parodo, kaip tai  padaryti. Mokytojas primena, kad spausdinti galima ir ne visą dokumentą. Organizuodamas praktinę veiklą, mokytojas padeda tai atlikti kiekvienam mokiniui.

Mokiniai išspausdina dokumentą pagal mokytojo pateiktus reikalavimus

Pamokos apibendrinimas

5 min.

Apibendrindamas pamoką, mokytojas organizuoja vadovėlio  5 ir 9 užduočių (psl. 87–88) atlikimą.

Mokiniai praktiškai atlieka penktąją užduotį, o devintosios išvadas žymisi sąsiuvinyje.

 Nagrinėjama vadovėlio 1 tema Kompiuteris ir sveikata. 10 min. Mokytojas pristato temą: Kenksmingi darbo kompiuteriu veiksniai ir jų poveikio sveikatai mažinimas.

 

Aptaria 1 temos 4, 5 užduotis. 
 Mokinių grupė pristato savo projektą tema:

Poveikis regėjimuiFizinis nuovargis. Emocinė įtampa. Spinduliuotė. Išsiaiškina, kas mažina poveikį regėjimui, fizinį nuovargį, emocinę įtampą, elektrostatinio lauko poveikį, spinduliuotę. Trumpai pristato draugams.

Namų darbai

 

Tolesnių projektų pristatymas.

Pasižymi sąsiuvinyje projektų temas tie mokiniai, kurie pristatys temas.

 
ċ
Menesiai.rar
(2432k)
Jurga Jurgita,
Oct 17, 2012, 3:06 AM
Comments