3 Tekstinių dokumentų rengimas.

Tiklas - 3.2. Tekstui rengti naudotis tekstų rengyklės teksto automatinio tvarkymo priemonėmis. . Spausdinti parengtą dokumentą, jo dalį.
Pamokos uždavinys: Mokinys sukurs septynių lapų tekstinį dokumentą, kuriame mokytojo pateiktam tekstui suformuoti tinkamus teksto formatus (2 balai), grafikos rengykle nupieš paveiklą ir į jį įterps tektą (2 balai), mokės numeruoti ar ženklinti pastraipas (1 balai), žiniatinklyje ras tinkamus paveikslėlius ir juos išdėstyti tekste (2 balai), mokės sukurti ir redaguoti lenteles užpildys duotu tekstu (2 balai). 

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Kartojimas

Praktinio darbo atlikimas (I užduotis).

35 min.

Paaiškina pamokos tikslus.

Nurodo mokiniams atlikti užduotis, skirtas kartojimui. Jos yra aplanke Rasykles_kartojimo_uzduotys:

·      faile Citatos.doc yra tekstas su citatomis. Šį failą galima pateikti mokiniams, kad jie negaištų laiko rinkdami teksto, o tik atliktų kitas vadovėlio 80–83 psl. nurodytas kartojimo užduotis.

Mokytojas akcentuoja, kad atliekant antrąją kartojimo užduotį patogu pasinaudoti standartinių priemonių juostos mygtuku Formatų kopijuokis (). Atliekant paskutinę kartojimo užduotį patogu pasinaudoti meniu Lentelė komanda Konvertuoti Ø Iš teksto į lentelę...

 

Klausinėja, savarankiškai atlieka vadovėlio kartojimo užduotis: keičia formatus, įterpia paveikslėlius, ženklina (numeruoja) pastraipas, internete suranda paveikslus ir įdeda juos į tekstą, kuria ir užpildo lentelę.

Darbas įrašomas tinkle, mokytojo nurodytame savo klasės aplanke

5 minAtliktos vadovėlio 80–83 psl. nurodytos kartojimo užduotys įrašytos į failą  VPavarde_citatos.doc
13_temos_pakartok_atsakymai.doc.
Saugojimas

Pamokos apibendrinimas.

10 min.

Primena, kaip reikia spausdinti dokumentus.

Diskutuoja mokytojo klausiami.
Ċ
Jurga Jurgita,
Oct 20, 2013, 10:52 PM
ĉ
Jurga Jurgita,
Oct 20, 2013, 10:08 PM
Comments