1 Tekstinių dokumentų rengimas.

Pamokos tikslas: 3.2. Tekstui rengti naudotis tekstų rengyklės teksto formatavimo ar pastraipos lygiavimo įrankiais. 3.5. Spausdinti tekstinio dokumento dalį.

Pamokos uždavinys: Mokinys, pagal mokytojo pateiktas užduotis, gebės sukurti tekstinius dokumentus, kuriose taisyklingai ir greitai gebės rinkti tekstą, parinkdamas tinkamus teksto formatus žodžiams ar pastraipoms (5 balai), mokinys gebės naudoti tinkamą lygiuotę, šrifto stilių, tarpus tarp eilučių ir gebės įrašyti tinkle, savo klasės aplanke.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

 Pamokos tiklų ir uždavinių apibrėžimas. 5 min. Paaiškina pamokos tikslus ir uždavinius, vertinimą.
 Klausyti ir įsiminti.

Kartojimas

Praktinio darbo atlikimas (I užduotis).

35 min.

Paaiškina pamokos tikslus.

Nurodo mokiniams atlikti užduotis, skirtas kartojimui. Jos yra aplanke Kartojimas:

·      lietuviško teksto rinkimo įgūdžiams lavinti skirta užduotis, įrašyta faile Virtualus_virusas.pdf;

·      užduotis, įrašyta faile Virtualus_virusas_ (papildytas).doc, skirta ne tik teksto rinkimo, bet ir formatavimo įgūdžiams lavinti;

·      Sofija (tekstas ir uzduotis).doc, 
Sofija (rezultatas).pdf.

Mokinys pasitikrinaVirtualus_virusas.pdf), ar geba taisyklingai ir gana greitai rinkti tekstą (1 balas). 

Darbas vizualiai atitinka pateiktą rezultatą (3 balai). Svarbu nenaudoti tarpo (Space) klavišo, paryškinti žodžius, tinkamai sulygiuoti, parinkti tinkamą šriftą.

Darbas įrašytas savo klasės aplanke, tinkle, tinkamu vardu (1 balai).

Reikalavimai (Sofija (tekstas ir uzduotis).doc, ):                                                               Vertinimas

Lygiuotė   1  balai

Šrifto stilius  1  balai

Trapai tarp eilučių (1,5)  1  balai

Rašybos taisyklės 1  balai

Darbas įrašytas savo klasės aplanke, tinkle, tinkamu vardu:   1  balaiPamokos apibendrinimas.

5 min.

Primena, kaip reikia spausdinti dokumentus.

Diskutuoja, klausimai mokytojui.


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  22k v. 1 Sep 8, 2014, 10:11 PM Jurga Jurgita
ĉ
View Download
  23k v. 1 Sep 8, 2014, 10:11 PM Jurga Jurgita
Comments