Informacija kompiuteryje diagnostinė užduotis

PAmokos tiklai ir gebėjimai: Tikrinami mokinių įgytos žinios, įgūdžiai, suformuoti nagrinėjant skyrių Informacija kompiuteryje:

·      žino, kokie yra sveikatai kenksmingi veiksniai dirbant kompiuteriu ir kaip galima sumažinti šių veiksnių poveikį sveikatai;

·      skiria informacijos, žinių ir duomenų sąvokas;

·      išvardija informacijos rūšis pagal apdorojimo pobūdį, pateikia pavyzdžių;

·      suvokia informacijos procesų esmę;

·      paaiškina duomenų kompiuteryje kodavimo sąvoką, apibūdina koduotės paskirtį, paaiškina dvejetainės skaičiavimo sistemos paskirtį kompiuteryje;

·      apibūdina informacijos matavimo vienetus: bitą, baitą, kilobaitą, megabaitą, gigabitą; paaiškina jų sąryšį. Moka nustatyti duomenų kiekį įvairiuose šaltiniuose ir įvertinti įvairių laikmenų talpą;

·      apibūdina kompiuterio sandarą;

·      žino procesoriaus paskirtį ir jo charakteristikas, vidinės atmintinės paskirtį ir jos rūšis, magistralės paskirtį, išorinių atmintinių paskirtį, rūšis, talpas;

·      paaiškina pagrindinių kompiuterio įtaisų charakteristikas, klasifikavimą ir veikimo principus;

·      paaiškina operacinės sistemos sąvoką, žino jos paskirtį;

·      paaiškina darbo pradžios algoritmą, žino BIOS paskirtį;

·      Skiria programinę įrangą pagal platinimo licencijos rūšį;

·      žino Lietuvos teisės aktus, reglamentuojančius duomenų ir programų naudojimą ir apsaugą;

·      apibūdina autorių teises, žino jų galiojimo laiką;

·      paaiškina elektroninės demokratijos ir elektroninės valdžios sąvokas;

išvardija elektroninės valdžios teikiamas paslaugas.

Pamokos uždavinys: Organizuoti užduoties atlikimą; užtikrinti, kad mokiniai savarankiškai atliktų užduotį.


Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Diagnostinė užduotis

45 min.

Organizuoja diagnostinės užduoties vykdymą.

Užduotis pateikiama popieriuje.

Savarankiškai atlieka diagnostinę užduotį

Namų darbas

 

Pamąstyti, kas buvo neaišku diagnostinėje užduotyje, suformuluoti klausimus ir juos užsirašyti.

 
Comments