Informacija kompiuteryje Refleksija

Pamokos tiklas: Etape įgytų gebėjimų tobulinimas.
Pamokos uždavinys: Praktiškai ištaisyti klaidas atliekant užduotis, įsidėmėti svarbiausius teisingus momentus.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Diagnostinės užduoties analizė

25 min.

Apibendrinama diagnostinė užduotis. Mokiniai supažindinami su jų darbų vertinimu.

Išaiškinamos klaidos, ieškoma jų priežasčių.

Nagrinėja savo užduotis.

Praktinė veikla. Diagnostinės užduoties klaidų taisymas.

15 min.

Atsakoma į klausimus. Organizuoja darbą, konsultuoja, padeda, stebi mokinius.

Klausia mokytojo, kas buvo neaišku diagnostinės užduoties metu. Atlieka praktines užduotis, kurios leidžia ištaisyti padarytas klaidas ir susiformuoti teisingus įgūdžius.

 

5 min.

Apibendrina viso etapo veiklą.

 

Namų darbas

 

 

Dar kartą apmąstyti svarbiausius etapo žinių bei supratimo ir įgytų gebėjimų momentus.

Comments