Projektas Antikos pasaulis

Pamokos tiklai: Įtvirtinti įgytus darbo rašykle ir informacijos paieškos internete įgūdžius. Tobulinti darbo grupėje kompetenciją.

Pamokos uždaviniai: Atlikti užduotis, kurios įtvirtintų darbo rašykle ir naudojimosi informacijos internete paieškos gebėjimus.


Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla (darbas grupelėmis)

Susipažinimas su pamokos veikla. Projekto vykdymas.

5 min.

Suskirsto mokinius į 4 grupes. Kiekvienoje grupėje būtinai yra lyderis.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą.

Išsiaiškina, kokią veiklą reikės atlikti.

Užduočių atlikimas.

30 min.

Konsultuoja mokinius.

Vykdo atitinkamos grupės veiklą, ieško reikiamos informacijos, formuoja atsakymą rašykle

Atliktų užduočių aptarimas.

10 min.

Organizuoja, kad visi mokiniai gautų failus.

Suformuoja naujas grupes, kurios vykdo aptarimą.

Aptariamos vykdytos veiklos.

Namų darbai

 

 

Sukurti bendrą graikų dievų schemą.

Comments