5 Interneto kartojimas / Elektroninė valdžia

Pamokos tiklai: Paaiškinti IKT svarbą kasdienei žmogaus veiklai.
Pamokos uždavinys: Paaiškinti e. demokratijos ir e. valdžios sąvokas. Aptarti e. paslaugas, kurias teikia e. valdžia. Nurodyti e. paslaugas, kuriomis gali naudotis Lietuvos piliečiai (taip pat mokyklinio amžiaus vaikai).

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Namų darbų aptarimas

5 min.

Aptaria su mokiniais namuose parengtas graikų dievų schemas.

Parodo namuose parengtas graikų dievų schemas.

Interneto kartojimas. Pasiruošimas kontroliniam darbui.

15 min.

Organizuoja trečiojo skyriaus užduočių atlikimą, stebi mokinių veiklą, atsako į mokinių klausimus.

Vadovėlio II dalies

21 temos užduotys 4–6;

22 temos užduotys 2, 5, 6;

23 temos užduotys 3–5.

Projektų pristatymai.

Nagrinėjama pirmojo skyriaus 10 tema Elektroninė valdžia.

20 min.

Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų aspektams įtvirtinti, ir organizuoja mokinių projektų pristatymus šiomis temomis:

E. demokratijos ir e. valdžios samprata

Viešosios e. paslaugos

Stebi draugų pristatymus. Galvoja, kaip atsakyti į klausimus.

Vyksta bendras pokalbis pristatymų temomis.

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina projektus. Darbai vertinami pažymiu.

 

Namų darbai

 

 

Vadovėlio I d. 10 temos 10, 12 užduotis (psl. 65–66).


Pristatyme E. demokratijos ir E. valdžios samprata turi būti paaiškinamos elektroninės demokratijos ir elektroninės valdžios sąvokos, paaiškinamos elektroninės valdžios teikiamos galimybės. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Viešosios e. paslaugos turi būti pristatomos viešosios elektroninės paslaugos. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Comments