7 Refleksija

Pamokos tiklai ir gebėjimai: Interneto ir jo paslaugų įgytų žinių ir įgūdžių tobulinimas.

Įgytų žinių, gebėjimų, suformuotų nagrinėjant skyrių Informacija kompiuteryje, apibendrinimas, įtvirtinimas.

1.1. Saugiai, atsakingai dirbti kompiuteriu, rūpintis sveika gyvensena.

1.2. Tvarkingai ir atsakingai dirbti kompiuteriu ir taisyklingai naudotis jo įtaisais.

1.5. Apibūdinti informacijos procesus, paaiškinti informacijos kodavimą kompiuteryje.

1.7. Teisėtai naudoti kompiuterio programas bei autorių darbus, rūpintis duomenų saugumu.

1.8. Paaiškinti IKT svarbą kasdienei žmogaus veiklai.

Pamokos uždavinys: Išaiškinti mokiniams visas klaidas, kurias jie darė atlikdami interneto ir jo paslaugų testą. Pakartoti ir apibendrinti skyriaus Informacija kompiuteryje įgytas žinias ir gebėjimus.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Testo klausimų analizė

10 min.

Išaiškinamos klaidos, ieškoma jų priežasčių.

Klausinėja, užsirašo atsakymus į klausimus, į kuriuos atsakė klaidingai atliekant testą

 

5 min.

Apibendrina viso etapo veiklą.

 

Pasirengimas diagnostinei užduočiai.

30 min.

Primena pagrindines su informacija kompiuteryje susijusias žinias ir gebėjimus, kuriuos mokiniai išmoko šio etapo metu.

1 tema: 1 užduotis;

3 tema: 8, 10 užduotys.

4 tema: 1, 4 (a, d, e–h), 5 užduotys;

5 tema: 3, 10 užduotys;

6 tema: 1 užduotis;

7 tema: 12 užduotis;

8 tema: 4 užduotis;

9 tema: 8, 9, 16 užduotys;

10 tema: 1 užduotis.

Organizuoja darbą, konsultuoja, padeda, stebi mokinius. Atsako į mokinių klausimus.

Mokiniai atlieka užduotis, konsultuojasi su mokytoju.

 

Namų darbas

 

Pakartoti skyrių Informacija kompiuteryje.

 

Comments