6 Skyriaus Internetas, jo paslaugos žinių patikrinimas

Pamokos tiklai: Mokiniai apibendrina įgytas žinias, įtvirtina įgūdžius, suformuotus nagrinėjant skyrių Internetas, jo paslaugos:

·      paaiškinti naršyklės adresyno paskirtį;

·      mokėti interneto svetainės adresus įrašyti adresyne;

·      mokėti tvarkyti adresyną;

·      paaiškinti išplėstinės paieškos paskirtį;

·      mokėti atlikti paieškos sistemoje išplėstinę paiešką panaudojant reikšminius žodžius ir logines operacijas;

·      paaiškinti koduotės sąvoką bei paskirtį;

·      pateikti Lietuvoje naudojamų kodų lentelių (koduočių) pavyzdžių;

·      moka pasirinkti tinkamą lietuvių kalbai koduotę skaitant (rašant) elektroninius laiškus;

·      paaiškinti laiškų rūšiavimo pagal įvairius kriterijus (siuntėją, temą, datą, laiško dydį) naudą;

·      mokėti rūšiuoti laiškus;

·      paaiškinti adresų knygos paskirtį, jos naudą.

·      išvardyti veiksmus, kuriuos galima atlikti su adresų knyga.

·      mokėti į adresų knygą įtraukti naują elektroninio pašto adresą, redaguoti jau esamą, iš adresų knygos pašalinti elektroninio pašto adresą.

mokėti rašyti laišką keliems adresatams naudojant adresų knygos įrašus, nurodant elektroninio laiško gavėjo adresą laukeliuose Kam, Kopija bei Slaptoji kopija.

Pamokos uždavinys: Organizuoti testo atlikimą; užtikrinti, kad mokiniai savarankiškai atsakinėtų į klausimus.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Namų darbų patikrinimas

10 min.

Aptaria su mokiniais namų darbų pirmojo skyriaus užduotis

Mokiniai atsako į mokytojo klausimus.

Testas

35 min.

Organizuoja testavimą. 

Nurodo, kaip mokiniai turi užsiregistruoti ir atsakyti į testo klausimus.

Savarankiškai atsakinėja į testo klausimus

 

Namų darbas

 

Pamąstyti, kokie klausimai buvo neaiškūs teste, juos suformuluoti klausimus ir juos užsirašyti.

 

Comments