3 Numatytasis tinklalapis. Adresynas / Operacinės sistemos

Pamokos uždavinys:4.2. Naršant internete naudotis pagrindinėmis naršyklės galimybėmis. 1.2. Tvarkingai ir atsakingai dirbti kompiuteriu ir taisyklingai naudotis jo įtaisais.

Pamokos tikslai: Išaiškinti pagrindines naršyklės galimybes: pradžios tinklalapio pasirinkimą, adresyno tvarkymą. Išaiškinti OS paskirtį. Atlikti užduotis, kurios įtvirtintų naudojimosi pagrindinėmis naršyklės galimybėmis gebėjimus. Suvokti OS ir BIOS paskirtį.


Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Išsiaiškinama, kaip nustatyti naršyklėje norimą numatytąjį tinklalapį. Praktinė veikla.

Išmokstama tvarkyti adresyną – naudoti aplankus, atlikti veiksmus su adresynu.

15 min.

Naudodamas vadovėlio medžiagą, paaiškina, kaip nustatyti naršyklėje norimą numatytąjį tinklalapį.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą. Demonstruoja praktiškai adresyno tvarkymą.

Mokytojui aiškinant atlieka kompiuteriu numatytojo tinklalapio nustatymą, atlieka įvairius veiksmus su adresynu.

Mokytojo pristatymas pirmojo skyriaus 8 tema OS.

30 min.

Mokytojas pristato temą OS.

Mokytojas primena, kad kitą pamoką bus pristatomi projektai šiomis temomis:

Kūrinių autoriai ir jų teisės.

Kompiuterio programų naudojimas.

Autorių ir kompiuterio programų gamintojų teisių apsauga. Asmens duomenų apsauga.

Stebi mokytojo pristatymą, galvoja, kaip atsakyti į klausimus. Klausinėja.

Namų darbai

 

 

Vadovėlio I d. 8 temos 5, 6 užduotys (psl. 53–54) ir

vadovėlio II d. 22 temos 1, 3 užduotys (psl. 10).

Comments