2 Išoriniai kompiuterio įtaisai, jų paskirtis, funkcijos

Pamokos tiklas: 1.2. Tvarkingai ir atsakingai dirbti kompiuteriu ir taisyklingai naudotis jo įtaisais.
Pamokos uždaviniai: Išsiaiškinti klaviatūros, pelės paskirtį ir funkcijas. Išsiaiškinti skaitytuvo veikimo principą. Panagrinėti spausdintuvų rūšis, jų sandarą. Panagrinėti monitorių sandarą, skaitmeninių fotoaparatų veikimo principą.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Pasirengimas temų pristatymams.

2 min.

Primena, kokia tvarka vyks temų pristatymai.

Pasirengia pristatymų stebėjimui.

Projektų pristatymai.

Nagrinėjama pirmojo skyriaus 7 tema Išoriniai kompiuterio įtaisai, jų paskirtis, funkcijos

40 min.

Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų aspektams įtvirtinti, ir organizuoja mokinių projektų pristatymus šiomis temomis:

Klaviatūra

Pelė (nesirenkame, nes ji pateikta jau išanalizuota)

Skaitytuvai

Spausdintuvai

Monitoriai

Multimedijos projektoriai, mikrofonai, internetinė vaizdo kamera.

Skaitmeniniai fotoaparatai

Stebi draugų pristatymus. Galvoja, kaip atsakyti į klausimus.

Vyksta bendras pokalbis pristatymų temomis.

Pamokos apibendrinimas.

3 min.

Apibendrina projektus. Darbai vertinami pažymiu.

 

Namų darbai

 

 

Vadovėlio I d. 7 temos užduotys 3, 4, 9 (psl. 47–49).


Pristatyme Klaviatūros turi būti apibūdinama klaviatūros paskirtis ir sudėtis; pristatomos skirtingo tipo (pagal klavišų išdėstymą ir pagal duomenų perdavimo į sisteminį bloką būdą) klaviatūros; nagrinėjamos klaviatūrų charakteristikos ir veikimo principai. Turi būti iliustracijos, vaizduojančios skirtingo tipo klaviatūras. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Pelės turi būti apibūdinama pelių paskirtis ir sudėtis; pristatomos skirtingo tipo (pagal veikimo principą ir pagal duomenų perdavimo į sisteminį bloką būdą) pelės; nagrinėjamos pelių charakteristikos ir veikimo principai. Turi būti iliustracijos, vaizduojančios skirtingo tipo peles. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus

Pristatyme Skaitytuvai turi būti apibūdinama brūkšninio kodo skaitytuvo ir įprasto skaitytuvo paskirtis ir sudėtis; nagrinėjamas įprasto skaitytuvo veikimo principas ir charakteristikos. Turi būti iliustracijos, vaizduojančios skirtingo tipo skaitytuvus. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Spausdintuvai turi būti apibūdinama spausdintuvų paskirtis; pristatomos skirtingo tipo spausdintuvai, nagrinėjamos jų charakteristikos ir veikimo principai. Turi būti iliustracijos, vaizduojančios skirtingo tipo spausdintuvų veikimo principus. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Monitoriai turi būti apibūdinama monitorių paskirtis; pristatomos skirtingo tipo monitoriai, nagrinėjamos jų charakteristikos ir veikimo principai. Turi būti iliustracijos, vaizduojančios monitorių veikimo principus. Turi būti išvardijami kiekvienos spausdintuvų rūšies privalumai ir trūkumai kitų atžvilgiu. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Multimedijos projektoriai, mikrofonai, internetinė vaizdo kamera turi būti apibūdinama multimedijos projektoriaus, mikrofono, internetinės vaizdo kameros paskirtis, veikimo principas ir charakteristikos. Turi būti iliustracijos, vaizduojančios multimedijos projektorių, mikrofoną, internetinę vaizdo kamerą. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Skaitmeniniai fotoaparatai turi būti apibūdinama skaitmeninio ir įprasto fotoaparatų paskirtis; nagrinėjamas skaitmeninio fotoaparato veikimo principas ir charakteristikos. Turi būti iliustracijos, vaizduojančios skirtingo tipo fotoaparatus (skaitmeninio fotoaparato veikimo principą). Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Comments