1 Patikslintoji paieška. Vaizdinės informacijos paieška

Patikslintoji paieška. Vaizdinės informacijos paieška / Vidiniai kompiuterio įtaisai


Pamokos tikslai:Atlikti paieškos sistemoje išplėstinę paiešką. 1.2. Tvarkinga ir atsakingai dirbti kompiuteriu ir taisyklingai naudotis jo įtaisais.

Pamokos uždavinys: Išaiškinti ir praktiškai pademonstruoti, kaip atliekama patikslintoji informacijos paieška internete. Supažindinti su vidine kompiuterio sandara (procesoriumi, atmintimi, atmintine, magistralėmis, lizdais), paaiškinti pagrindinių kompiuterio struktūrinių dalių paskirtį ir funkcijas.

Interneto temoms dėstyti gali praversti medžiaga, esanti šiais adresais: pprc.lt/irm/internetas.asp, www.ivpk.lt/msis.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Prisiminimas, kaip atliekama informacijos paieška internete.

5 min.

Organizuoja praktinių užduočių (skyrelio pradžia) atlikimą.

Atlieka vieną iš 3 vadovėlio paieškų:

(Kas buvo Ievos ir Adomo sūnūs?

Kokios buvo septynios Romos kalvos?

Kas buvo septyni senojo pasaulio stebuklai?)

Patikslintoji paieška.

15 min.

Praktiškai demonstruoja, kaip sistemoje Google veikia patikslintoji paieška.

Praktiškai išbando Google paieškos ypatumus:

·   ignoravimas paieškos pagal žodžių šaknis;

·   mažųjų ir didžiųjų raidžių ignoravimas;

·   visų žodžių paieška;

·   paprastųjų kabučių prasmė;

·   minuso įtaka;

·   OR prasmė;

·   grafikos, vaizdo, garso failų paieška;

Projektų pristatymas.

Nagrinėjama pirmojo skyriaus 6 tema Vidiniai kompiuterio įtaisai

20 min.

Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų aspektams įtvirtinti, ir organizuoja mokinių projektų pristatymus šiomis temomis:

Kompiuterio architektūra

Procesorius

Vidinė atmintinė

Magistralės. Lizdai

Stebi draugų pristatymus. Galvoja, kaip atsakyti į klausimus.

Vyksta bendras pokalbis pristatymų temomis.

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina projektus. Darbai vertinami pažymiu.

Primena, kad kitą pamoką bus pristatomi projektai šiomis temomis:

Klaviatūra

Pelė

Skaitytuvai

Spausdintuvai

Monitoriai

Multimedijos projektoriai, mikrofonai, internetinė vaizdo kamera

Skaitmeniniai fotoaparatai

 

Namų darbai

 

 

Vadovėlio II d. 21 tema 7 užduotis;

I d. 6 temos užduotys 3, 4.


Pristatyme Kompiuterio architektūra turi būti apibūdinama kompiuterio architektūros sąvoka; paaiškinta, kas sudaro kompiuterio architektūrą, paaiškinami fon Noimano kompiuterio architektūros privalumai. Turi būti iliustracija, vaizduojanti kompiuterio loginę schemą. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Vidinė atmintinė turi būti paaiškinama: vidinių atmintinių rūšys, paskirtis bei charakteristikos. Turi būti iliustracijos, vaizduojančios skirtingos rūšies vidines atmintines. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Pristatyme Magistralės. Lizdai turi būti apibūdinama magistralės sąvoka, sudėtis bei paskirtis; aptariamos magistralių rūšys (6 užduotis). Turi būti iliustracija, vaizduojanti magistrales. Turi būti paaiškintos plėtotės lizdų bei jungčių sąvokos. Turi būti iliustracijos, vaizduojančios skirtingo tipo lizdus ir jungtis. Mokinys turi gebėti atsakyti į pateiktus klausimus.Comments