6-7 kl. pateikys 2014 m.

Pateikčių programa Microsoft PowerPoint yra Microsoft Office paketo dalis. Programa naudojama skaidrių, papildomos mokomosios medţiagos, pranešimų konspektų, tinklapio svetainių ir kt. kūrimui. Pateiktis - tai skaidrių rinkinys, kuriamas vienoje arba keliose bylose ir demonstruojamas kompiuteriu. Galima sukurti skaidres su tekstais, lentelėmis, diagramomis, grafikais, piešiniais, paruoštais MS PowerPoint aplinkoje arba įkeliant juos iš MS Word, MS Excel, MS Access ir kt. Be to, jas demonstruojant galima panaudoti garso efektus, videoklipus ir pan. Rengiant pateiktis su šia programa nėra svarbu prirašyti kuo daugiau detalios informacijos į skaidrę. Svarbu, jog kiekvienoje skaidrėje atsispindėtų pristatomų minčių pagrindinės idėjos. Geriau panaudoti daugiau skaidrių tai pačiai idėjai išreikšti, o ne perpildyti skaidrę tekstu ar kitais elementais. Stilius, kurį pasirenkate kurdami skaidres priklauso nuo jūsų. PowerPoint programa leidţia pasirinkti įvairių pavadinimų, sąrašų, paveikslėlių, grafikų ir pan. formatus. Svarbiausia rengiant pateiktį prisiminti, kad rengiate medţiagą auditorijai. Tad tekstas ir kiti elementai turi būti pakankamai dideli.


  • Pasiimti vieną iš pateiktų variantų ir sukurti skaidres, pagal atitinkamus vertinimo kriterijus.

ĉ
Fazes.doc
(331k)
Jurga Jurgita,
Oct 17, 2012, 5:37 AM
ĉ
Jurga Jurgita,
Apr 2, 2014, 4:04 AM
ĉ
Var1.doc
(113k)
Jurga Jurgita,
Oct 17, 2012, 5:32 AM
ĉ
Var2.doc
(31k)
Jurga Jurgita,
Oct 17, 2012, 5:32 AM
ĉ
Var3.doc
(30k)
Jurga Jurgita,
Oct 17, 2012, 5:33 AM
Ċ
Jurga Jurgita,
Oct 17, 2012, 5:37 AM
Comments