9 kl. Video kūrimas Pasaulis kompiuteryje

http://www.pcityourself.com/building/memory.php


0.  Įvadinė pamoka. (Atsiskaityti iki 1 trimestro pabaigos)

Pamokos uždavinys: mokiniai žiūrėdami video apie peles medžiagą, susipažins su pelytės tipais ir jų sandara, bei savarankiškai ieškos, rinks, analizuos ir demostruos video informaciją, mokytojo parinkta tema.

Pateikiame pirmojo trimestro rekomenduojamų temų sąrašą.

Informacija kompiuteryje

 1. Informacija. Informacijos rūšys. Grafinė, garsinė, vaizdinė (Donatas, iki data:11.21)
 2. Informacijos rūšys. Tekstinė, skaitinė. Informaciniai procesai(Audrius, Aivaras iki data:10.21)
 3. Dvejetainis kodas, Teksto kodavimas (Valentinas)  (iki data:10.21)
 4. Grafinės informacijos kodavimas Garsinės informacijos kodavimas (Erikas, iki data 11.04)

Skaičiavimo sistemos

 1. Dešimtainė skaičiavimo sistema. Skaičių vertimas iš dešimtainės skaičiavimo sistemos į dvejetainę ir atvirkščiai (Mantas M, data iki 10.21)
 2. Ir dar apie skaičiavimo sistemas. Dvejetainių skaičių sudėtis

Informacijos kiekio matavimas. Laikmenos

 1. Informacijos kiekio matavimo vienetai kompiuteryje. Kompiuterinės informacijos saugyklos (sigitas iki data 11.04)
 2. Laikmenų rūšys ir talpa. Standieji diskai (Modestas, iki data 11.04)
 3. Laikmenų rūšys ir talpa. Magnetinis optinis diskas. CD ir skaitmeninis vaizdo diskas  (Ieva, data iki 09.26, 10)
 4. Laikmenų rūšys ir talpa. Atmintukas. Atminties kortelės (Monika, 09.26 d, 10)

 

Pateikiame antrojo trimestro rekomenduojamų temų sąrašą.

Vidiniai kompiuterio įtaisai

 1. Kompiuterio architektūra (Lukas, data iki 10.21)
 2. Procesorius (Evaldas, data iki 10.21) 
 3. Vidinė atmintinė (ramunas, data iki 10.21)
 4. Magistralės. Lizdai (alvija, data iki 10.21)

Išoriniai kompiuterio įtaisai, jų paskirtis ir funkcijos

 1. Klaviatūra (Lukas b iki data 10.21)
 2. Pelė
 3. Skaitytuvai (Paulina S, data iki 11.04)
 4. Spausdintuvai (samanta, data iki 11.11)
 1. Monitoriai (Jonas, data iki 11.04) (paulina b, data iki 10.21)
 1. Multimedijos projektoriai, mikrofonai, internetinė vaizdo kamera viktorija m, data iki 11.21)
 2. Skaitmeniniai fotoaparatai (Emilija, data iki 11.21)

 

Autorių teisės. Programinės įrangos licencijavimas

 1. Kūrinių autoriai ir jų teisės. Autorių teisių apsauga (Evelina R., Justina Garskaite iki 11.11)
 2. Kompiuterio programų naudojimas. Kompiuterio programų gamintojų teisių apsauga (sandra , iki 11.28)
 3. Asmens duomenų apsauga (Raminta, iki 11.11, Monika d. iki 11.28)new

Elektroninė valdžia

 1. E. demokratijos ir e. valdžios samprata (aldute, iki 11.28)
 2. Viešosios e. Paslaugos (diana, iki 11.28)

Projektinio darbo vertinimas

Kai mokytojui pateiktas sutrumpintas filmas (pvz., atkartojantis vadovėlio medžiagą) ir jis nėra pristatytas, tai jo maksimalus įvertinimas – penki balai.

Įvertinimą pagal kiekvieną kriterijų (išskyrus paskutinįjį) numato pats mokytojas (rekomenduojame kiekvienam kriterijui skirti nuo vieno iki trijų taškų). Taškų ir pažymių atitikmenis nustato pats mokytojas.

Vertinimo kriterijai:

 • Darbo pristatymas žodžiu, jį demonstruojant multimedijos projektoriumi (kalbos kultūra).
 • Temos atskleidimas (naudojama vadovėlio medžiaga ir paveikslai; didelis privalumas, jei mokinys savarankiškai nufotografavo, nupiešė, surado, ...).
 • Dalykinis tikslumas (medžiaga pristatyta aiškiai, informatyviai, išsamiai, nėra dalykinių klaidų, nereikalingos informacijos).
 • Darbo pristatymo trukmė (panaši į mokytojo nurodytą).
 • Panaudotos Windows Movie Maker galimybės:

o    tekstas (formatai, efektai, fonas);

o    vaizdas (efektai, vaizdo kokybė);

o    garsas (garsas sinchronizuotas su vaizdu);

o    video (panaudojimas teikia papildomų taškų).

 • Darbo metrika (autoriaus vardas, pavardė, el. paštas, mokykla, IT mokytojas, pavadinimas, data).
 • Temos (ar skyrelio) papildomos užduotys.
 • Atsakymai į mokytojo (bendraklasių) klausimus po filmo demonstracijos.
 • Darbas baigtas ir įrašytas vaizdo formatu.
 • Darbas atliktas laiku.

Projektinio darbo vertinimas

Kai mokytojui pateiktas sutrumpintas filmas (pvz., atkartojantis vadovėlio medžiagą) ir jis nėra pristatytas, tai jo maksimalus įvertinimas – penki balai.

Įvertinimą pagal kiekvieną kriterijų (išskyrus paskutinįjį) numato pats mokytojas (rekomenduojame kiekvienam kriterijui skirti nuo vieno iki trijų taškų). Taškų ir pažymių atitikmenis nustato pats mokytojas.

Vertinimo kriterijai:

 • Darbo pristatymas žodžiu, jį demonstruojant multimedijos projektoriumi (kalbos kultūra).
 • Temos atskleidimas (naudojama vadovėlio medžiaga ir paveikslai; didelis privalumas, jei mokinys savarankiškai nufotografavo, nupiešė, surado, ...).
 • Dalykinis tikslumas (medžiaga pristatyta aiškiai, informatyviai, išsamiai, nėra dalykinių klaidų, nereikalingos informacijos).
 • Darbo pristatymo trukmė (panaši į mokytojo nurodytą).
 • Panaudotos Windows Movie Maker galimybės:

o    tekstas (formatai, efektai, fonas);

o    vaizdas (efektai, vaizdo kokybė);

o    garsas (garsas sinchronizuotas su vaizdu);

o    video (panaudojimas teikia papildomų taškų).

 • Darbo metrika (autoriaus vardas, pavardė, el. paštas, mokykla, IT mokytojas, pavadinimas, data).
 • Temos (ar skyrelio) papildomos užduotys.
 • Atsakymai į mokytojo (bendraklasių) klausimus po filmo demonstracijos.
 • Darbas baigtas ir įrašytas vaizdo formatu.
 • Darbas atliktas laiku.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Pasirengimas filmo kūrimui

5 min.

Mokytojas demonstruoja mokiniams du filmus Pelės (ilgą ir trumpą). Ilgas filmas iliustruoja, kokius projektinius darbus turi parengti mokiniai pagal pasirinktas temas. Trumpas filmas skirtas supažindinti mokinius su visais filmo kūrimo etapais šios pamokos metu.

Mokiniams padalijamas projekto rengimo aprašymas (išspausdintas failas Projekto_Peles_rengimo_etapai.doc).

Mokiniams nurodoma, kur yra medžiaga (failas – Scenarijus.doc ir aplankas Paveikslai), kuria remiantis kiekvienas jų turi parengti trumpą vaizdo filmą apie peles.

Susipažįsta su mokytojo nurodyta medžiaga, reikalingą matyto trumpo filmo Pelės kūrimui.

Atveria filmų kūrimo programą

Praktinio darbo atlikimas etapais:

I.         Iš anksto parengtos medžiagos įkėlimas.

II.      Vaizdo filmo siužetinės linijos kūrimas.

III.   Titrų kūrimas. (nebūtinai)

IV.   Scenų keitimo efektų parinkimas.

V.      Vaizdo filmo įgarsinimas.

VI.   Vaizdo filmo projekto įrašymas filmo formatu.

35 min.

Mokytojas pateikia mokiniams išspausdintą filmo kūrimo aprašą (failą Scenarijus.doc). Failas gali būti demonstruojamas multimedijos projektoriumi, jei nėra galimybės jį išspausdinti).

Mokytojas apžvelgia kiekvieną mokinių atliktą etapą

Naudojantis vadovėliu (11 tema) ir išspausdintu filmo kūrimo aprašu,  savarankiškai kuria filmą.

Reikalui esant, klausinėja mokytojo.

Įrašo darbą filmo projekto ir vaizdo filmo formatu, nurodydami failų pavadinimuose savo pavardę.

Pamokos apibendrinimas

5 min.

Aptaria mokinių darbus, keletą jų pademonstruoja

 

Namų darbai

 

Nurodo mokiniams toliau rengti projektus pagal pasirinktas temas.

 


ć
Jurga Jurgita,
Nov 7, 2012, 7:10 AM
č
Rimgaudas informacijos rusys.wmv
(4326k)
Jurga Jurgita,
Nov 7, 2012, 7:12 AM
Comments