Начало


Електроразпределителните компании, например непрекъснато се нуждаят от осъвременяване на данните за своите клиенти и на съответните характеристики на електрическите мрежи. Клиентската база данни трябва да бъде индексирана и да предоставя релевантни връзки към разпределителния трансформатор, захранващата линия и електрическата подстанция. Всички важни характеристики за потребителите (като например идентификационен клиентски номер, код на подразделението, номер за обслужване, адрес, детайли на измерванията, контактна информация и др.) трябва също да бъдат поддържани в базата данни. 
Comments