Clematisweg 8, 9753 EM Haren , tel. 06 11 402 957   
e-mail:
it.smilde@gmail.com 

Krijgt u in uw privé-leven of werkkring steeds meer het gevoel dat u achter de feiten aanloopt en tegelijkertijd uzelf voorbij rent?

Huishoudelijke taken achtervolgen u, uw administratie bestaat uit een groeiende berg papieren. Vaak bent u met veel dingen tegelijk bezig of op uw werk voortdurend in een strijd verwikkeld met een slagveld op uw bureau. Er lijkt geen einde aan te komen...

Er is een toenemend gevoel van onbehagen ontstaan omdat u niet meer bij machte bent grip op uw situatie te krijgen. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om het huishouden, de privé-administratie of de werkplek. U bent het overzicht kwijtgeraakt.

Wat de oorzaak ook is, het kan zijn dat organiseren gewoon niet uw sterkste kant is. Het kan ook zijn dat u te maken heeft gehad met een ingrijpende gebeurtenis als een scheiding, overlijden van een naaste of een verhuizing.

Hulp en advies van buitenaf, van een professional organizer, geschoold in de aanpak van dit soort problemen, kan een uitkomst zijn.                             

Ik kan u helpen het overzicht terug te krijgen door samen met u te inventariseren wat voor u de knelpunten zijn en hoe u daarin veranderingen wilt aanbrengen.