PTC線上網路程式競賽隊伍列計補助出國參加ACM-ICPC亞洲區賽申請

【公告】教育部資通訊軟體創新人才推升計畫 ACM-ICPC 亞洲非台灣賽區參賽補助申請  

        欲申請ACM-ICPC亞洲非台灣賽區之參賽補助者,申請資格與相關說明請詳閱申請須知:申請須知

        申請期限: NCPC競賽 結束後一周內提出申請。

        符合資格者可填寫下列表格,填妥並由教練簽名後掛號寄至:

        701 台南市東區大學路一號 國立成功大學資訊工程系 廖欣如小姐 收』

       或掃描後,Email至: linsherry1015@gmail.com (但也請保留正本)
         

        申請表格:

        教育部資通訊軟體創新人才推升計畫 ACM-ICPC 亞洲非台灣賽區參賽補助申請表

Comments