Utvikling

ITI har sitt internasjonale utviklings-selskap Vitheia AS ( Vitheia Norge AS) og jobber på driftssiden nært med Debian EDU og SkoleLinux Drift :

ITI subkontrakterer innenfor områdene:
  • Spesifikasjon av løsninger
  • Konsultering
  • Brukergrensesnitt i anvendelser
  • Programmeringsarbeid
Kompetanseområder:

Operativsystemer
Linux, Windows, Windows Mobile/CE, MacOS, iPhoneOS, Symbian, Android, Solaris

Programeringsspråk og kompilatorer:
GCC, Visual C++,C#, Java, Phyton, PHP, HTML5


Databaser:
MongoDB, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL, JDBC, ODBC


Multimedia:
DirectX, Java Media Framework

Linux Noder/enheter


Web-løsninger:
XML, J2EE, Zope, J2ME, .Net , Java Servlets, 


Internett-Kommunikasjon:
TCP/IP, SMTP, XMPP, SIP, COM/DCOM, RMI, Web Services, ebXML


Brukergrensesnitt:
Qt, Swing, AWT, Mozilla XUL, Tk, SDL, MFC

Hardware design:
Orcad, Micro-compilers

Hardware protokoller:
Z-Wave, CAN, LonWork, X10, KNX(EIB), DALI, ModBus, Bluetooth, Zigbee, Firewire, USB, GPS, ..


Grafisk Design
Comments