Undervisning

ITI holder kundetilpassede kurs i anvendelse av teknologi under forskjellige tjenesteområder.
ITI holder også kurs i regi av EPR-forum med tanke på samkjørende og åpne OVERBYGNINGER.
ITI av regi av EPR-forum og BI-Nydalen holder nå fortløpende SINT-seminarer (SINT=Sosial og Intelligent Nettverksteknologi)

Det er også lagt opp til spesialkurs for samarbeidende installatører.

ITI har samarbeid med Geir Lahnstein AS og BI i fagområdet Transformasjonsledelse med spesiell fokus på Selvledelse

ITI har Forelesninger  ved Masterstudiet for Sykepleiere på HiBu: Tjenestedrevene arbeidsrutiner tilknyttet Omsorgsteknologi 

ITI er også gjesteforeleser på forskjellige Universiteter og Konferanser World Wide
Comments