SOA Overbygninger

Slike META-portaler benytter Templater for å innhente og endre informasjon i et uttall av tilknyttede servere ( både åpne og lukkede). 
Vi benytter begrepene Tjenestemapper og Styrekort for å bygge våre SAMHANDLINGS-templater.

Tjenestemappe:
Inneholder alt en bruker/rolleinnehaver trenger i arbeidet. Alle Tjenestemapper (arbeidsmapper) er inndelt i faser i forhold til fremdrift.

Inholdskort (Styrekort 1):
Styrer håndteringen av alle Dokumentene i mappen. Den har også sanntids-regneark av tilstandsdata og alarmstatus med responsoppgaver basert på verdier fra Omgivelseskontroll. Se avsnittet OMGIVELSESKONTROLL.

Arbeidsflytkort ( Styrekort 2):
Gir støtte til de administrative arbeids-oppgaver i de administrative rutinene. 
(Ofte regelstyrt Flyt og Saksgang)

Oppgavekort/Tjenestekort ( Styrekort 3):
Definerer fysiske arbeidsoppgaver med arbeidsspesifikasjoner. 
Innehar inspeksjon og rapportering.


Comments