Standardiseringsarbeid

Gjennom EPR-forum driver ITI internasjonalt standardiseringsarbeid. Mye av den Internett-baserte og tjeneste-drevne web-standardiseringen gjøres i OASIS/W3C, IEEE, ISO og CEN. Mye av arbeidet gjøres også i og gjennom Standard Norge.

Hovedmålsetningen er å få frem SERVICE-maler gjennom bruk av de nye tjeneste-drevne globale Internett-standardene som utvikler både det tradisjonelle Internett, men også den enorme anvendelsen av det mobile Internett.

Her er et utvalg av de viktigste arbeidene ITI er involvert i: 
( Se Transformational Government: www.tGov.no )

OASIS:
Chair OASIS Content Assembly Mechanism (CAM) TC
Chair OASIS BCM EPR SC
Member / Contributer:
OASIS Business-Centric Methodology (BCM) TC
OASIS WS-BPEL Extension for People (BPEL4People) TC
OASIS eGovernment Member Section
OASIS Transformational Government Framework (TGF) TC   EPR-forum: OASIS TGF eHealth-profile
OASIS Energy Interoperation TC
OASIS IDtrust Member Section
OASIS Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) TC
OASIS Remote Control XML TC
OASIS Security Services (SAML) TC
OASIS Universal Business Language (UBL) TC
OASIS Web Services Calendar (WS-Calendar) TC
OASIS Web Services-Interoperability (WS-I) Member Section
OASIS CGM Open WebCGM TC

CEN/ISO/SN:


ANSI/CEA:
Tidligere standardiseringsarbeid  ANSI/CEA-721 ( Bus-interoperabilitet ) overført til EPR-forum/OASIS for CAM-Templating ( Service-maler ) transformering mtp Internet of Things (IoT):


Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
13. jun. 2015, 13:30
Comments