Smart Healthcare /eHealth

Vårt datterselskap Iam AS og iHealth-produkter er nå allerede i salg. 

Ta kontroll over din helse med iHealth
• iHealth ble stiftet i 2009 i Silicon Valley, USA og åpnet det europeiske datterselskapet iHealthLabs Europa, i Paris i 2013.
• iHealth produserer og distribuerer innovative, klinisk godkjente produkter tilknyttet helsesektoren.YouTube-videoNettstedet Mulighetenes Omsorg & Velferd ( http://omsorgsteknologi.no ) har hovedfokus på hvordan moderne VELFERDS-teknologi kan bidra til å skape en bedre pleie- og omsorgstjeneste i Norge og internasjonale perspektiver og standarder.  
Dette er et nettsted som er bygget opp med aktuelle teamasider (i venstremarg) og som også gir deg mulighet for faglig FORDYPNING i temaet med tilhørende linker og blogger.

Gjennom vårt utviklingsselskap Vitheia AS og konseptet CareTech forankret i åpen BUS-teknologi og Beste praksis av Helseledelse med tilknyttede rutiner som nå er blitt et kommersialisert selskap ( http://caretech.no ) i et bredt samarbeid med Viensenteret i Drammen ( http://www.viht.no/ ) samt andre samarbeidspartnere og medlemmer i Arena Helseinnovasjon ( http://www.arenahelseinnovasjon.no/ )

Se introduksjonsvideo :

YouTube-video


Comments