Smart Grid /eEnergy

EPR-eDevice standarden med sin OASIS baserte CAM-templating danner grunnlaget for helt nye og dynamiske TJENESTESTRUKTURER.
ITI har gjennom EPR-forum initiert et META-enineering programmet ( http://tGov.no/eenergy ) og prosjektet:
"The new Vehicle in Smart Grid optimization"  http://vsg.no

Smart Grids slides show:
        


Comments