Smart Farming /eFood

ITI har opp gjennom årene jobbet met flere konsepter innen matproduksjon og matforedling innenfor lanbruk og gartneri.
( Ved å trykke på bildene blir de forstørret )ITI-iMEAL:(Interactive Meal)
Samarbeidet med Fine Forest Food www.3f.no og prosjektet "Interactive Meal" www.imeal.no med den tilhørende "Virtual Chef" og dynamiske kokebok er fortsatt grensesprengende sett i forhold til dagens foreldede hådtering av måltidsgenerering.
ITI-Smart Farming:
ITI har i 2013 også med bakgrunn i våre tidligere leverte overvåknings-systemer til gårdsbruk og drivhus  i Norske Automasjons-systemer(NOAS) nå startet et spennende arbeid med "Smart Greenhouse". Moderne reguleringsteknikk gjennom optimal styring av drivhus-dyrking med bruk av ESS-teknologien og Cloud of Things ( Internet of Things ).

Teknikkene omkring vannkultur-dyrking er her spesielt spennende. (hydroponic)


Source: Urban Garden Magazine (Educational purpuses)
Comments