Nyheter

Gratis-seminar BI-Nydalen:
EPR-forum og BI tar initiartiv til samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS Ide-poliklinikken), Vitensenteret i Drammen, Sykehuspartner med fler: 
Introduksjons-seminar 15. og 29. april 2015:
Teknologistøttet selvledelse i helse og omsorg redder liv!
Vi har gleden av å følge opp med to nye halvdagsseminarer om hvordan teknologi bidrar til å bedre livskvaliteten på de personer som trenger stadig oppfølging med helse- og omsorgstjenester. Dette handler om teknologi som gjør det enklere for brukerne å styre sin egen hverdag.
Picture
Nye teknologier og "åpne" Internett-standarder samt helt nye samkjørende infrastruktur krever nå en fornyet HELSEPOLITIKK også i Norge !

Forebygging og egenmestring fra mobilen eller nettbrettet (eMobile og mHealth) sørger også for egen tilstandskontroll og minner oss om å spise både tidsmessig og riktig eller ta våre medisiner til gitte tidspunkt.

Vi har tatt for oss 2 halvdagsseminarer:

- 15. april 2015: Selvledelse og Tjenesteyting

- 29. april 2015: Selvmestring / Egenmestring


Utfordringene i Helsetjenesten sammen med de nye "åpne" infrastrukturer og omstruktureringen fra gårsdagens systemstyrte løsninger til dagensinnbyggerstyrte tjenesteutøving stiller helt nye krav til våre IT-systemer. Skal vi løse morgendagens helseutfordringer trengs det tenkes nytt basert på dagens og morgendagens teknologi og ikke på gårsdagens slik det ofte gjøres spesielt i offentlig sektor i dag. Globaliseringen gjennom Internett og den nye mobile infrastrukturen sørger for informasjonsdeling i sanntid mellom innbyggere, famile, venner, frivillige samt både private og offentlige tjenesteytøvere. Dette krever et tankeskifte som vil bli belyst gjennom våre 2 seminarer.

Det handler om selvledelse med bruk av nye teknologiske løsninger og service-standarder. Vi ser på hvordan nye teknologiske muligheter vil endre arbeidsformer og ledelse i helse- og omsorgstjenestene.

Ny teknologi i helse og omsorg handler om selvmestring for personer i alle aldre, men også endrede arbeidsmåter for helsepersonell og ledelse.
Ny teknologi og nye anvendelser bidrar til å øke mulighetsområdet og skaper bedre livskvaliteten for de personer som trenger gjevnlig oppføling med helse- og omsorgstjenester.

Sted: BI (Handelshøyskolen BI), Nydalen, Nydalsveien 37 0484 Oslo.

Mer informasjon og påmeldingsside finner du her: http://eHealthSINT.com 
VELKON-2013 m/tGov: Forvaltnings-Transformering
Sted: Værnes
Dato: 23. til 24. oktober 2013
Link til konferansen VELKON-2013   Hovedtema: BEHOV MØTER MARKED
Se programmet her http://velferdsteknologikonferansen.no/images/VELKON%202013%20Program%201%20sept%20.pdf

Tittel på vårt tGov-bidrag er:
"På tide å bli din egen Helseminister!"


Sammendrag av vårt tGov foredrag:
Helsemarkedet overstrømmes av nye teknologiske omsorgsløsninger, nye og rimelige sensorer, selvdiagnoseløsninger etc. 
For at informasjon skal kunne samkjøre/samhandle i nye tjenesteorienterte arkitekturer, som både er samfunnsøkonomiske og borgerstyrte, må de forankres under samme "kjøreregler"/standarder. 
Vi må derfor over på åpne globale internettstandarder som tilpasses et utall faglige og lokale tjenesteleverandører. Har man ikke slike felles åpne "kjøreregler" vil integrasjon bli enormt dyrt og lite fleksibelt og vi kan se langt etter en vellykket samhandlingsreform. 

Skal samhandlingsreglene styres av isolerte leverandørregimer som i dag - eller av det internasjonale åpne internettsamfunnet som faktisk er årsaken til dagens enorme innovative Internett-bruk? 

Fra å ha gått fra lokal automasjon/samhandling til dagens globale internettbaserte samhandlingsløsninger står vi overfor et gigantisk skifte i tankesett gjennom endringer i forvaltningen som kalles Forvaltningstransformering.
( www.tGov.no Transformational Government )


IEEE Digtal Ecology Conference 2013 (USA)
Sted: Menlo Park nested in Stanford University, Silicon Valley, California USA
Dato: 24-26. Juli
The 7th IEEE International Conference on Digital Ecosystems & Technologies
Special Theme: Smart Planet & Cyber Physical Systems as Embodyment of Digital Ecosystems

IEEE is the world's largest professional association dedicated to advancing technological innovation and excellence for the benefit of humanity.

ITI invitert til å holde tGov-foredrag på veiene av EPR-forum/OASIS.
"Paper" contribution to the IEEE DEST 2013 conference
Track F: Healthcare & Sustainable Living

"eHealth - The Future Service Model for Home&Community Healthcare"

Mer om vårt bidrag finner du på tGov-link: http://tGov.no/ieee-digtal-ecology-conference-2013

VELKON-2012 m/tGov: Forvaltnings-Transformering
Sted: Trondheim
Dato: 3. til 4. oktober 2012

ITI presenterte på veiene av EPR-forum sitt internasjonale og OASIS forankrede tGov-prosjekt (www.tGov.no/tgf-no) på Velferdsteknologi-konferansen i Trondheim den 3. til 4. oktober 2012.


tGov med Selv-ledelse, Selv-diagnosering og Selv-betjening sammen med dagens altomgripende Internett-arkitektur krever et nødvendig organisatorisk Tankeskifte som trengs for å kunne lykkes med Samhandlingsreformen !

Her finner du alle foredragene på Velferdsteknologi-konferansen.

Det er varslet større nasjonale satsinger på velferdsteknologi som vil se dagens lys i år og neste år. 
Velferdsteknologikonferansen 2012 - VELKON 2012 skal summere opp status for hvor vi står nå, hva satsingene vil innebære og hva framtida byr på.
På årets konferanse har vi samlet et startfelt av aktører innen velferdsteknologi til å snakke om: 
1. Dagens situasjon: Hva brukes i dag, gode eksempler på produkter og tjenester. 
2. Framtida: Hva vil framtida bringe, nye produkter og måter å organisere på.
3. Ytre rammer: Etikk, lovbestemmelser, myndighetsføringer, nettverk.
4. Forskning: Hvilke områder forskes det på, hva er status og hva kommer.
 


ITI har gjennom sitt nye selskap Vitheia Norge AS levert Norges første helautomatiske Helsestudio !

Dato: 2011-01-15

Totalkonseptet GymTech-systemet levert og idriftsatt for Bare Trening AS i Trondheimsvein 137.


Totalintegrert Treningsbasert Medlemsportal med helautomatisk Adgangs- og Omgivelseskontroll sammen med Live Marketing !ITI leverer systemløsning til ubemannet Helsestudio

Dato: 2009-11-28

Det første system for ubemannet Helsestudio er nå levert.

Booking Webside med Medlemsregistrering

Adgangskontroll og medlemskontroll gjøres med medlemmets egen mobiltelefon !


Fjernovervåkning og styring sammen med kunde-spesifisert scenariohåndtering (Scripts).

Fig Status Oversikt:


Kilde: EuroGym


Ubemannet Hotellsystem åpnet i Oslo

Dato: 2009-06-15

Det første ubemannede Hotellsystem er nå levert.

Hotell-Booking Webside registrering.

( Adgangskontroll for gjester gjøres med mobiltelefon som nøkkel )


Remotely and monitoring control allong with custoomized scenario sheduling:Entrance control:


Kilde: Park Apartments


ITI samarbeidsavtale med Ergoline Solstudio i Norge

Dato: 2007-07-18

1. installasjonsfase i samarbeidsavtalen med Ergoline Sunstudio ferdig.

Her er noen stemningsbilder fra installasjonen:

Fig 1. Avtale Stian Karlsen og Hans A. Kielland AanesenFig 2. ITI Norway (Integrasoft) spesialist Szilagyi Ferencz fra Romania i midten:


Fig 3. Solstudio oversiktsbilde


Kilde: Ergoline Solstudio

ITI suksesshistorie i matproduksjonsmarkedet

Dato: 2007-06-08

Effektiv temperaturovervåkning storkjøkken:


Kjøkkensjefen Bjørn Eriksen på storkjøkkenet til Grue alders og sykehjem skryter av ITI's omgivelseskontrollsystem i sin storkjøkkenproduksjon.

Les hele artikkelen fra Horeca-magasinet her (pdf-format) eller gå til Horeca-nytt sin webside-presentasjon.


Kilde: HORECA
Comments