Markedsføring & Salg

IaM AS ble stiftet sommeren 2014  gjennom et lengre samarbeid mellom 2 bedrifter ( IT & Integration AS og Mitchell Trading ). Målsetningen med det nye selskapet er å kunne  kombinere deres lidenskaper for å bedre livskvalitet og folkehelse for folk flest. Dette gjennom nye Internett-baserte selvmestringsmetoder ved utnyttelse av  tilgjenglige og integrerbare tjenester på fremtidens Internett (Den nye mobile infrastrukturen).
IaM AS har 2 fokusområderer :
  1.  Jobbe mot offentlig sektor for å bedre deres lovpålagte tjensester med en Win-Win relasjon mellom innbygger, det offentlige og private  ( Innbyggerdrevet selvmestring). 
  2. Jobbe som katalysator for små og mellomstore bedrifter som gjennom gode totalløsninger kan utvide sine markedsandeler gjennom nye Internett-baserte  fagorienterte Metode- og Engineerings-verktøy. ( Fortsette å støtte partnere og venner med nytenkning og markedsutvikling)

Comments