Live Marketing

Med "Live Marketing" systemet kan man via Internett administrere alle sine reklameskjermer med tidstyrte presentasjoner, video og nyheter individuelt for hver skjerm eller likt på alle skjermer.
Comments