Engineering

Fag-relatert og brukerstyrt Scenario-tilpasning som gjør våre løsninger veldig kundetilpasset og endringsorientert vha det engineeringsbaserte  META-verktøyet:  CAM(Content Assembly Mechanism)-toolkit.
Dette på grunn av våre systemers reelle og åpne SOA-struktur. 
(Tjenesteorientert Arkitektur).

Reelle SOA modelleringsteknikker benyttes for systemering både for forutbestemte scenarioer og for generiske templater (brukerstyrte dynamiske formularer) under arbeidsutførelse( i sanntid).

Engineerinsarbeid gjøres i samarbeid med fag-eksperter innen de forskjellige anvendelsesområder ITI jobber med.

Undersider (1): eHealth
Comments