PRESENTACIÓ

Al llarg dels temps, la comarca del Maresme ha estat confluència de cultures, des dels ibers a Cabrils, passant pels romans d'espais tan emblemàtics com Tiana, Mataró o Pineda de Mar, i arribant als famosos pirates que van fer construir torres de guaita i que van obligar a desplaçar algunes poblacions cap a zones més elevades o de muntanya, apareixent els topònims de Dalt o de Munt, respectivament.

No només la història forma part de l'entorn de la comarca. També el desenvolupament social i econòmic ha tingut un espai important, principalment la indústria tèxtil i, des de fa uns anys, el conreu de la flor. Com a comarca eminentment litoral, la pesca (en un passat no gaire llunyà) i el turisme (més actualment), també han estat àrees que han participat en el seu desenvolupament. Finalment, els principals corrents artístics, i el modernisme en particular, amb grans construccions particulars i/o públiques dels anomenats "americanos", aquells maresmencs que van fer fortuna en les darreres colònies espanyoles d'Amèrica, ha quallat de manera destacada en algunes localitats repartides per tota la comarca.

Tot plegat ha generat un paisatge molt ric i divers que ha permès la realització, primer d'aquest grup de treball d'"Itineraris pel Maresme: recursos de l'entorn" i, posteriorment, d'aquest web que té com a objectiu principal conèixer a comarca des del punt de vista de la creació de diferents itineraris, temàtics o interdisciplinars, que volen apropar-la tant al món educatiu, des del punt de vista particular, com a totes aquelles persones interessades en la comarca, en general. 

El contingut del web està dividit en dos grans blocs: per una banda, tot un conjunt d'itineraris que abasten diferents àrees del coneixement (natura, història, economia...) i, en segon lloc, tota una sèrie d'activitats didàctiques i dividides per etapes educatives (infantil, primària i secundària) realitzades pel professorat que forma part d'aquest grup de treball. 

Aquests materials no volen ser una eina tancada, en el sentit de seguir estrictament les instruccions marcades, sinó un punt de partida que crei un dinamisme en la seva aplicació. Cada usuari se'ls pot descarregar o utilitzar i adaptar-los a les seves necessitats.

Esperem que, des dels itineraris i des del món educatiu, la nostra comarca pugui ser coneguda i reconeguda d'una manera diferent i més diversa.