Proposta de lecturas

A educación física é unha disciplina pedagóxica que basea a súa intervención no movemento corporal, para estruturar primeiro e desenvolver despois, de forma integral e harmónica, as capacidades físicas, afectivas e cognitivas da persoa, coa finalidade de mellorar a calidade da participación humana nos distintos ámbitos da vida, como son o familiar, o social e o produtivo. Actualmente a educación física é unha necesidade individual pero tamén social.

Primeiro ciclo
Moure,G.: Un loto na neve
Sánchez Sánchez, E.: O gol imposible
Hornby, H.: El fútbol
Obiol, I.: / Hernández, P.:¡Corre, Manuel corre!
 
Bacharelato
Pérez Reverte,A.: El maestro de esgrima
Pérez Reverte,A.: La tabla de Flandes
Valdano,J.: Cuentos de fútbol
Subpáginas (1): Enlaces