Pen-, screen- og videocast‎ > ‎Jing‎ > ‎

Pædagogiske overvejelser

Screencast kan laves i grupper, parvis eller individuelt. Man bør overveje at tildele eleverne nogle særlige roller eller stille nogle krav til hver enkelt elev ved par- og gruppearbejde, så det ikke er en person, som sidder alene med arbejdet. 

Jing kan anvendes med forskellige afsendere og modtagere i forskellige dele af undervisningen.

Fra lærer til elev
Læreren kan lave små instruktionsvideoer (tutorials) til bl.a. cas-værktøj, wiki eller opgaveløsning.

Fra elev til lærer
Eleven kan aflevere et screencast af en opgave som skal løses vha. et cas-værktøj og på den måde kan eleven illustrere overfor læreren at cas-værktøjet beherskes. Eleven kan desuden aflevere et screencast af en opgave, hvor det er de mundtlige bemærkninger til opgaven, som er væsentlige.

Fra elev til elev
Eleverne kan lave screencasts til hinanden, som de skal kigge på derhjemme. At forberede en konstruktiv feedback til dem, som har lavet screencastet, kan være lektien. Elevernes screencast kan præsenteres for hele klassen, og man kan diskutere, hvad der er godt og skidt.

Fra lærer til lærer
En lærer kan lave screencast til sine kollegaer, som f.eks. viser hvordan nye programmer fungerer.
Comments