GeoGebra

GeoGebra er et gratis (non-profit) matematikprogram, der dækker hele B-niveau pensum plus en god del af A-niveau. GeoGebra kan bruges på alle typer computere, er pædagogisk opbygget, dynamisk, interaktivt, udbredt over hele verden, oversat til dansk blandt mange andre sprog, og vedligehold/udvikling er sikker i en årrække fremover. GeoGebra er velegnet til både fagligt svage og dygtigere elever på B- og C-niveau.

Du kan downloade programmet fra www.geogebra.org/cms/en/installers. Det er lettest at installere i en klasse via disse offline installers på USB/CD, for så sikrer man sig uafhængighed af netadgang. Pr. februar 2012 er den seneste version 4.0 (der dækker B-niveau 100% inkl. symbolsk integration og differentiering), mens der er betaversioner 4.2 (med egentlig CAS) og 5.0 (med rumgeometri).

Dynamikken i Geogebra gør det oplagt at foretage eksperimenter. Det betyder at programmet ud over at kunne anvendes til løsning af skriftlige opgaver også kan benyttes ved f.eks. begrebsindlæring.