IT I KRIMINALFORSORGEN

Velkommen til jeres læringsteknologiske fællesskab. På dette site kan I finde alle relevante informationer i forbindelse med it-kompetenceudviklingsprojektet.I har adgang til de fag, som I arbejder med og er tilmeldt udviklingsforløb i.

Forventninger til deltagelse og forberedelse

Kurset er berammet til 30 lektioner med mødepligt.

Kurset er tilrettelagt ud fra følgende forventninger til forberedelse (jf. aftale med direktoratet):

·         Sammenlagt 1 dags forberedelse mellem hver kursusdag (øvelser, deltagelse på Google-sitet mv.)

·         Inddragelse af kursusindholdet i din almindelige forberedelsestid for at afprøve det i praksis.

Sparring med kolleger

Ud over sparring med underviser og kolleger på den fælles google-platform, kan det være rart med sparring i det daglige. Hvis du ikke er af sted samtidig med dine nærmeste kolleger, så tag fat i dine kolleger, som har været af sted på et af de tidligere forløb eller i dine kolleger på de andre institutioner. 

Google+, som fælles platform til videndeling

I forbindelse med opstart af kurset bliver du via velkomstbrevet opfordret til at deltage i kursets Google+-gruppe. 

For at optimere din sikkerhed i forhold til din google-konto, henviser UCL til, at du aktivt vil kunne foretage følgende tiltag og vejledninger. Disse tiltag er også relevante ift. dine egne mail-systemer!

  1. Husk at logge af din google-konto, når du forlader computeren
  2. Undgå at lægge personfølsomme oplysninger ud
  3. Ændre dit password i google apps-konto: https://support.google.com/accounts/answer/41078?hl=da
  4. Har man behov for yderligere sikkerhed omkring sin google-identitet, er det muligt at gøre brug af en to-trinsbekræftelse i stil med den, der anvendes på SK-nettet. Læs her, hvordan du gør: https://support.google.com/accounts/answer/180744?hl=da&rd=1
  5. Log ind og ud af din Google plus: https://support.google.com/plus/answer/1301225?hl=da