Páxina principal

Espazo web da materia de Investigación e Tratamento da Información do IES Monte Carrasco

 Materiais de apoio, aplicacións e recursos web para facilitar o tratamento dos contidos das competencias dixitais e informacionais e acadar as destrezas e coñecementos imprescindibles para se desenvolver na sociedade da información e nas prácticas académicas máis comúns.

Bloques de contido:


   B0.Aprendizaxe cooperativa.

     B1.-  A Biblioteca,
     B2.-  Fontes informativas.                                             
    B3.- Investigación.               
     B4.-  Tratamento da Información.

   B5.-  Comunicación.
 
    B6.- Recursos ITI.