Αρχική - Home

Πεζοπορία στην Ιθάκη - Trekking on Ithaca - Trekking a Itaca

Η Ιθάκη, η γνωστή σε όλο τον κόσμο πατρίδα του Οδυσσέα και πανανθρώπινο σύμβολο του νόστου, του γυρισμού στην πατρίδα, είναι το μικρότερο μετά τους Παξούς νησί των Επτανήσων και βρίσκεται στο κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος, στη Δυτική Ελλάδα, νότια της Λευκάδας και βορειοανατολικά της Κεφαλλονιάς. Είναι ένα επίμηκες νησί με έκταση 92,7 τ.χλμ. και πληθυσμό 3.084 κατοίκων, που κατοικούν στη Χώρα (Βαθύ) και στους 14 οικισμούς του. Η Ιθάκη μέσα από τα μονοπάτια της θα σας χαρίσει εικόνες, χρώματα, ήχους, μυρωδιές αλλά και μνήμες. Στα μονοπάτια που θα περπατήσετε θα βρείτε ανθρώπινα χνάρια χαραγμένα εδώ και αιώνες. Ίσως στους ίδιους δρόμους να έχουν περπατήσει ο Οδυσσέας και η Πηνελόπη. Σίγουρα όμως έχουν περπατήσει όλοι οι απλοί κάτοικοι της Ιθάκης που έζησαν σ’ αυτό το μικρό νησί του Ιονίου προσπαθώντας να το ημερέψουν.

Ithaca is the reknowned homeland of Odysseus and a symbol of “nostos”, a Homeric word which means “the return and nostalgia”. Ithaca sits in the middle of the Ionian Sea on the west coast of Greece, south of Leucada and east of Cephalonia. Of the seven Ionian islands Ithaca is one of the smallest,  covering an area of 92.7 km2. Ithaca's 14 villages are scattered in the north with most of the permanent population residing in the capital of Vathi.
    Ithaca's historic paths will present you with unforgetable views of  mountains, seas, and neighbouring islands while immersing you in the sights and sounds of Greek culture and wildlife. On these paths you will be walking in the footsteps of many past generations of Ithacans, who tamed and sculpted this small, inviting island.

Itaca è conosciuta in tutto il mondo come la patria di Ulisse e il simbolo universale di tutti i "nostos", una parola omerica che significa "ritorno". Itaca si trova al centro del Mar Ionio a ovest della Grecia, a sud di Leucade e a nord di Cefalonia, ed è l’isola più piccola (a parte Paxi) delle Sette Isole ionie. Itaca è un’isola allungata con una superficie di 92,7 kmq e una popolazione di 3,084 abitanti che vivono a Chora (o Vathi), il capoluogo dell'isola, e nei 14 villaggi. Attraverso i suoi sentieri, Itaca vi darà immagini, colori, suoni, odori e ricordi. Nei sentieri che percorrerete troverete impronte umane impresse molti secoli fa. Forse Ulisse e Penelope hanno camminato su quegli stessi sentieri. Ma di certo tutti i semplici residenti di Itaca che hanno vissuto su questa piccola isola del mar Ionio, cercando di domarla, sono passati di lì.

Ithaki

Οδηγίες για τη χρήση των χαρτών της Google

- Αρχικά, πατώντας ένα από τα τέσσερα (ή τρία, αν δεν έχετε το πρόγραμμα "Google Earth") τετραγωνάκια στο επάνω δεξιό μέρος της εικόνας, επιλέγετε αν θέλετε να δείτε:

α) χάρτη της Ιθάκης,
β) φωτογραφία της Ιθάκης από δορυφόρο,
γ) χάρτη με τη μορφολογία του εδάφους (με υψομετρικές καμπύλες) ή
δ) προβολή τρισδιάστατων εικόνων (επιλογή «Earth»).

- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια στο αριστερό μέρος της εικόνας, μετακινείτε τον χάρτη μέχρι να εστιάσετε στο σημείο που θέλετε.

- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα σύμβολα + και – πλησιάζετε (κάνετε ζουμ) στην εικόνα ή απομακρύνεστε από αυτήν, αντίστοιχα.

- Στην προβολή τρισδιάστατων εικόνων (επιλογή «Earth»), έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την οπτική γωνία από την οποία θα βλέπετε τις τρισδιάστατες εικόνες. Ξεκινήστε λοιπόν από αυτό: Κάνοντας κλικ στα βελάκια που υπάρχουν αριστερά πάνω-πάνω στην εικόνα, καθορίστε τον προσανατολισμό της εικόνας, δηλαδή την οπτική γωνία από την οποία θα δείτε το σημείο όπου θα εστιάσετε.
 
- Για την επιλογή "Earth", απαιτείται ο υπολογιστής σας να διαθέτει την εφαρμογή "Google Earth". Διαφορετικά, μπορείτε να κατεβάσετε το "Google Earth" από το site της Google. 
Instructions for using Google maps

- At the beginning, click on one of the four (or three, if you haven't  access to "Google Earth") small squares on the top right of the map if you want to see:

a) map of Ithaca,
b) photographs of Ithaca from satellite,
c) map with the morphology of the earth (with hypsometric curves) or
d) a close, first-person view of the island (Google Earth).

- Use the buttons with small arrows at the top left to scroll the map to bring into focus the point which you want.


- By using the buttons with the symbols + and – you can zoom in or out of the map, respectively.

- With Google Earth, you can choose the angle from which you will see the island. Use the four small arrows on the left of the map to change the orientation of the image. 
 
 
 
 
- To use "Google Earth", your computer must have the "Google Earth" program. You can download  "Google Earth" for free from the Google website.